Stiprinama apsauga nuo neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis

Data

2021 11 04

Įvertinimas
0
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotrauka.jpg

Siekdamas užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis iš trečiųjų šalių, Seimas Kultūros komiteto teikimu priėmė Kultūros ministerijos parengtus Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimus ir papildymus.

Įstatymo pakeitimai priimti įgyvendinant 2019 m. balandžio 17 d. priimtą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo. Šis Importo reglamentu vadinamas dokumentas įpareigoja valstybes nares nustatyti kompetentingą viešąją instituciją, kuri išduos kultūros vertybių importo licencijas, taip pat ir sankcijas už Importo reglamento pažeidimus.

Importo reglamente pabrėžiama, kad kultūros vertybėms (ypač archeologijos objektams, monumentų dalims) kyla ypač didelė plėšimo ar sunaikinimo grėsmė, todėl siekiama numatyti griežtesnį tikrinimą prieš leidžiant kultūros vertybes įvežti iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos (ES) muitų teritoriją pirmą kartą.

ES valstybėse narėse taikomos skirtingos kultūros vertybių importo į ES muitų teritoriją taisyklės. Importo reglamentu priimtos bendros prekybos su trečiosiomis šalimis taisyklės padės užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo neteisėtos prekybos kultūros vertybėmis, užkirsti kelią pinigų plovimui išplėštas vertybes parduodant ES esantiems pirkėjams.

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo ir papildymo projekte nustatyta kompetentinga viešoji institucija, kuri išduos importo licencijas – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (KPD). Taip pat nustatoma, kad kultūros ministras tvirtins tvarką, kurioje bus detalizuotos licencijų išdavimo procedūros. Prašymas KPD išduoti licenciją bus teikiamas per Europos Komisijos kuriamą elektroninę sistemą, kuri pradės veikti ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 28 d. Kartu keičiamas Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos pavadinimas į Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos tarybą, taip pat patikslinamas straipsnis, kuriuo galimas kultūros objektų grąžinimas trečiosioms užsienio valstybėms ir iš trečiųjų užsienio valstybių pagal ES sudarytas sutartis.

Griežtesnis kultūros vertybių įvežimo ir importo reglamentavimas padės veiksmingiau apsaugoti kultūros vertybes nuo plėšimo, vandalizmo ar sunaikinimo grėsmės.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotrauka