Seimas po pateikimo pritarė Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektui

Data

2020 05 14

Įvertinimas
0
Pastato lentelė.jpg

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas Seime pristatė Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą, kuriam pritarta po pateikimo.

Pagrindinio kultūros srities įstatymo poreikis jau daug metų buvo įvardijamas kultūros bendruomenės. Valstybės teisėkūros požiūriu toks įstatymas yra reikalingas, nes nepriklausomybės laikotarpiu buvo sukurta daug įstatymų atskiroms kultūros sritims, tačiau trūko vieningos sistemos. Užpildant šį fragmentiškumą parengtas Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas. Jo tikslas – įtvirtinti valstybės įsipareigojimą kultūrai ir sistemingą kultūros politikos įgyvendinimą

Įstatymo projektu siekiama sukurti horizontalų kultūros srities teisinio reguliavimo mechanizmą, įtvirtinant kertines sąvokas, kultūros politikos principus ir šią politiką formuojančių bei įgyvendinančių institucijų kompetenciją.

Įstatymas turėtų užtikrinti vieningos valstybės, regioninės ir savivaldybių kultūros politikos formavimą bei įgyvendinimą. Suderintos valstybės valdžios ir savivaldos funkcijos ir atsakomybė pasitarnaus teikiant kokybiškesnes kultūros paslaugas, mažinant kultūros skirtumus tarp regionų. Įstatymo priėmimas įgalins sukurti tinkamą kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Įstatymo projekte taip pat nustatomi tarptautinio bendradarbiavimo kultūros srityje tikslai ir bendradarbiavimą vykdantys subjektai, apibrėžiamas nevyriausybinių organizacijų vaidmuo kultūros politikoje.