S. Kairys pasaulinėje konferencijoje MONDIACULT pabrėš paramos Ukrainai ir jos kultūros paveldui svarbą

Data

2022 09 26

Įvertinimas
0
Mondiacult-Mexico-.png

Rugsėjo 28–30 d. kultūros ministras Simonas Kairys dalyvaus Meksikoje vyksiančioje UNESCO pasaulinėje konferencijoje MONDIACULT 2022 „Kultūros politika ir darnus vystymasis“. Tai didžiausias kultūros politikos renginys, subursiantis kultūros ministrus, vyriausybines agentūras ir nevyriausybinį sektorių iš viso pasaulio.

Kultūros ministras S. Kairys dalyvaus konferencijos MONDIACULT 2022 sesijoje „Paveldas ir kultūros įvairovė krizių kontekste“, kuriame, be kitų temų, pasisakys ir apie būtinybę padėti apsaugoti kultūros paveldą ir kultūros vertybes Rusijos užpultoje Ukrainoje.

Šios konferencijos tikslas – nubrėžti kultūros politikos gaires, apimančias šalių prioritetus ir propaguojančias kultūros vaidmenį siekiant darnaus vystymosi tikslų, ateičiai. Taip pat konferencija siekiama įtvirtinti kultūrą kaip pasaulinę viešąją vertybę politinėje darbotvarkėje ir pripažinti pačią kultūrą savaime kaip vieną iš darnaus vystymosi tikslų, taip pat stiprinti pasaulinį politinį dialogą ir gerinti duomenų surinkimą kultūros srityje.

Pirmą kartą pasaulinė konferencija MONDIACULT buvo surengta 1982 m. Pirmojoje konferencijoje priimtų sprendimų ir tolesnių pastangų rezultatas buvo 2003 m. priimta UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, kurią Lietuva ratifikavo viena pirmųjų.