Patikslintas UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos vertimas

Data

2022 10 05

Įvertinimas
0
7ssk5-20079kto copy (002).jpg

Rugsėjo 20 d. Lietuvos teisės aktų registre paskelbta ir kartu įsigaliojo nauja 2003 m. UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos vertimo redakcija

Šiemet Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su Kultūros ministerijos specialistais, įgyvendino Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 m. veiksmų plane numatytą priemonę „Atnaujintas ir autentifikuotas UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos vertimas į lietuvių kalbą“.

Aktualus galiojantis Konvencijos vertimas į lietuvių kalbą pasižymėjo netikslumais ir kai kuriomis perteklinėmis formuluotėmis, kurios iš dalies keitė konvencijos teksto prasmę ir šio tarptautinės teisės dokumento sampratą. 

Autentifikavus naują vertimo redakciją, iš dalies pakeistas Konvencijos pavadinimas: anksčiau vartotą žodį „apsauga“ pakeitė žodis „išsaugojimas“, akcentuojant nuolatinę gyvajam paveldui būdingą kaitą, o ne fiksuotą vertybių konservavimą. Atnaujintame vertimo į lietuvių kalbą projekte patikslintas pagrindinis Konvencijos nematerialaus kultūros paveldo apibrėžimas. Vienas iš patikslinimų lėmė, kad lietuviškoje versijoje nebeliko „ilgainiui nusistovėjusios“ veiklos konotacijos, kurios šio teisės akto originaliose versijose niekada nebuvo. Į patikslintą vertimą taip pat įtrauktos ir kitos patikslintos sąvokos (pvz., socialinės praktikos, artefaktai, praktikai (tradicijų puoselėtojai), patikos fondai ir kt.), maksimaliai priartinant vertimą prie originalių Konvencijos versijų anglų ir / ar prancūzų kalbomis. Dauguma priimtų pakeitimų susiję su per penkiolika šios Konvencijos taikymo metų nusistovėjusia ir aktualizuota terminija bei bendromis Jungtinių Tautų sistemoje priimtomis sąvokomis.

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija buvo priimta UNESCO 2003 m., Lietuvoje ratifikuota 2004 m., o pradėta taikyti 2006 m. Konvencijos vertimas patikslintas artėjant šio svarbaus dokumento ratifikavimo Lietuvoje 20-mečiui.

Vytauto Daraškevičiaus nuotrauka