Patikslintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo kriterijų aprašas

Data

2021 07 15

Įvertinimas
0
Pastato lentelė.jpg

Kultūros ministras Simonas Kairys pasirašė įsakymą, kuriuo patikslino Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo dalį, susijusią su teisine apsauga.

Patikslintame kriterijų apraše numatoma, kad sprendžiant dėl teisinės apsaugos reikalingumo nevertinami objektai, kuriuose vaizduojama ar kurių sudedamoji dalis yra už okupacinių režimų vykdytas Lietuvos gyventojų represijas atsakingų Vokietijos nacionalsocialistų partijos ar SSRS komunistų partijos vadovų, narių ar kitų asmenų atvaizdai. Iki šiol galiojęs įsakymas numatė, kad sprendžiant dėl teisinės apsaugos reikalingumo nevertinami yra tik tie objektai, kuriuose vaizduojami Vokietijos nacionalsocialistų partijos ar SSRS komunistų partijos vadovai.

„Patikslintas kriterijų aprašas yra argumentuotas, aiškus ir konkretus pagrindas, padėsiantis  vertinimo taryboms kaskart priimti argumentuotus sprendimus sprendžiant dėl konkretaus objekto teisinės apsaugos“, – sakė kultūros ministras S. Kairys.  

Patikslinimas nevertinti su minėtų asmenų atvaizdais susijusių objektų teisinės apsaugos reikalingumo nėra taikomas neveikiančių kapinių, kapų, palaikų laidojimo ar užkasimo vietų atžvilgiu.  

Įsakymas „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo“ taip pat numato, kad sprendžiant dėl teisinės apsaugos reikalingumo nevertinami objektai, kuriuose vaizduojama arba kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos vėliava, herbas, nacistinė svastika, nacistinis SS ženklas; SSRS ar Lietuvos SSR vėliava, herbas, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklas ar sovietinė penkiakampė žvaigždė; nacistinių ar komunistinių organizacijų simboliai; minėtų simbolių pagrindu sudaryti ženklai arba į juos klaidinančiai panašūs antikonstitucinių organizacijų simboliai.