Paskirtos Vyriausybės kultūros ir meno premijos

Data

2016 02 18

Įvertinimas
1
Vyriausybės lenta.jpg

Lietuvos Respublikos Vyriausybė vasario 18 d. posėdyje nutarė skirti dvylika Vyriausybės kultūros ir meno premijų už nuopelnus Lietuvos Respublikos kultūrai ir menui.

2016 metų Vyriausybės kultūros ir meno premijos paskirtos:

Gražinai Arlickaitei, kinotyrininkei; 
Lionginui Abariui, chorvedžiui; 
Birutai Augustinienei (Jonuškaitei), rašytojai;
Nadeždai Gultiajevai, scenografei, kostiumų dailininkei;
Juozui Javaičiui ir Donatui Bukliui, televizijos ir kino menininkams;
Vladui Kalvaičiui, rašytojui;
Eimantui Ludavičiui, dailininkui;
Aušrai Paukštienei, teatro dailininkei ir režisierei;
Aldonai Ruseckaitei, muziejininkei, rašytojai;
Birutei Stančikaitei, grafikei;
Gailiūtei Nijolei Tallat-Kelpšaitei, dainininkei;
Sofijai Jūratei Vyliūtei, muzikologei.   

Ne daugiau kaip dvylika Vyriausybės kultūros ir meno premijų skiriama kasmet nuo 1997 metų siekiant įvertinti Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių bendruomenės kultūros ir meno kūrėjų ir veikėjų indėlį į kultūrą ir meną bei ypatingus šios srities nuopelnus.  Pretendentus premijoms gauti siūlo Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba kūrėjų kolektyvui, paskirstant po lygiai kiekvienam šio kolektyvo nariui.

Vyriausybės kultūros ir meno premija yra 340 bazinių socialinių išmokų dydžio (12 920 eurų).