MONDIACULT 2022 deklaracijoje atspindėti ir Lietuvos siūlymai dėl atsakomybės už kultūros objektų naikinimą

Data

2022 10 03

Įvertinimas
0
52391796673_7c3c106fd3_o.jpg

UNESCO pasaulinė konferencija Meksikoje MONDIACULT 2022 „Kultūros politika ir darnus vystymasis“, kurioje dalyvavo kultūros ministras Simonas Kairys, baigėsi bendru sutarimu priimtos deklaracijos pasirašymu.

Esminis deklaracijos pasiekimas – pirmą kartą valstybės pripažįsta, kad kultūra yra pasaulinė viešoji gėrybė (angl. global public good), ir ragina įtraukti pačią kultūrą kaip atskirą tikslą tarp kitų Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų. Taip pat deklaruojamas siekis stiprinti pasaulinį politinį dialogą ir gerinti duomenų surinkimą kultūros srityje.

Deklaracijos nuostatose atspindėti ir Lietuvos siūlymai dėl veiksmų, kuriais tikslingai naikinama kultūra ginkluotų konfliktų metu, pasmerkimo, taip pat dėl 1954 metų Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu ir jos Antrojo protokolo efektyvesnio įgyvendinimo. Šiuo protokolu kultūros objektų naikinimas pripažįstamas karo nusikaltimu, už kurį numatoma asmeninė baudžiamoji atsakomybė.

Į MONDIACULT 2022 deklaraciją taip pat įtraukti Lietuvos siūlymai dėl kultūros integravimo į sveikatos politiką, atsižvelgiant į kultūros poveikį žmonių sveikatai ir emocinei gerovei;  dėl kultūros, prisidedančios prie lyčių lygybės skatinimo, akcentavimo; dėl skaitmeninio atotrūkio (angl. digital divide), kuris išryškėjo per COVID-19 pandemiją, akcentavimo kaip spręstinos problemos ir dėl didesnio dėmesio klimato kaitos problemai ir kultūros vaidmeniui ją sprendžiant pripažinimo.

Konferencijoje dalyvavo 150 šalių atstovai, net 135 valstybės atstovautos aukščiausiu – kultūros ministrų – lygmeniu.

Plačiau apie konferenciją

Konferencijos organizatorių nuotrauka