Medijų taryba pritarė SRTRF pertvarkos koncepcijai

Data

2021 10 19

Įvertinimas
1
mikrofonas_pixabay.com.jpg

Medijų taryba vakar įvykusiame posėdyje pritarė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo (SRTRF) pertvarkos į Medijų rėmimo fondą koncepcijai.

Fondo koncepciją rengė SRTRF dalininkų sudaryta darbo grupė. Panašią medijų rėmimo modelio atnaujinimo koncepciją, tik siūlant keisti fondo dalininkų struktūrą, Medijų tarybos posėdyje pristatė ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos atstovai. „Dėkojame koncepcijos rengėjams už jų indėlį į šį didžiulį darbą, kuris leidžia imtis apčiuopiamų pokyčių labai svarbioje srityje. Kultūros ministerija šią pertvarkos koncepciją vertina kaip perspektyvų ir konstruktyvų modelį“, – sako kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius.

Koncepcijoje numatoma, kad būsimojo Medijų rėmimo fondo teisinis statusas neturi keistis – fondas turėtų likti viešoji įstaiga. Siūloma, kad fondo tarybą sudarytų 9 nariai, o fondo dalininkais, Visuomenės informavimo etikos asociacijos siūlymu, būtų Kultūros ministerija, meno ir kultūros asociacijas vienijanti Lietuvos meno kūrėjų asociacija bei viešosios informacijos rengėjus vienijanti Visuomenės informavimo etikos asociacija.  

Koncepcijoje numatoma, kad Medijų rėmimo fondas administruotų tris pagrindines paramos sritis: kultūrinės žiniasklaidos, regioninės žiniasklaidos ir naujienų, tiriamosios ir šviečiamosios žurnalistikos. Pagrindiniai Medijų rėmimo fondo lėšų šaltiniai būtų valstybės dotacijos (subsidijos) bei specialios Vyriausybės viešinimo programos, atitinkančios fondo prioritetus. Iš valstybės biudžeto kasmet fondui skiriama suma būtų apskaičiuojama pagal praėjusių metų paraiškų poreikius ir nebūtų mažesnė nei užpraėjusiais metais skirta suma. Taip pat koncepcijoje numatomas siūlymas, kad iš visuomeninio transliuotojo įsigyjamų nepriklausomų prodiuserių produkcijos ne mažiau kaip dešimtadalį sudarytų regioninių ir vietinių transliuotojų sukurtos laidos.

Atsižvelgdama į šią koncepciją, Kultūros ministerija rengs ją detalizuojančius teisės aktų projektus dėl SRTRF fondo pertvarkos.

Atnaujintu Medijų rėmimo modeliu siekiama užtikrinti paramos žiniasklaidai tvarumą, žiniasklaidos nepriklausomumą ir išskirti prioritetines paramos sritis.

pixabay.com nuotrauka