Laukiama pasiūlymų Vyriausybės kultūros ir meno premijoms

Data

2022 10 03

Įvertinimas
2
Vyriausybė.jpg

Kultūros ministerija primena, kad šią savaitę dar galima teikti paraiškas Vyriausybės kultūros ir meno premijoms gauti – pasiūlymų laukiama iki spalio 7 dienos.

Vyriausybės kultūros ir meno premija skiriama Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną ir ypatingus šios srities nuopelnus. Pretendentus siūlyti turi teisę Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kitose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai.

Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, įvertinusi siūlomų pretendentų veiklą Lietuvos kultūros ir meno kontekste, atrenka asmenis, kuriems rekomenduoja skirti premijas. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų. Nuo 2008 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija yra 340 bazinių socialinių išmokų dydžio. Premijomis gali būti įvertinti pavieniai pretendentai arba pretendentų kolektyvai. Pakartotinai siūlyti pretendentą galima praėjus 5 metams po premijos skyrimo.

Apie paraiškų teikimą plačiau