Latvija perima vadovavimą Baltijos kultūros fondui

Data

2021 12 17

Įvertinimas
0
BKF.jpg

Vadovavimą Baltijos kultūros fondui ir projektų finansavimo administravimą nuo 2022 m. perima Latvijos valstybinis kultūros rėmimo fondas. 2019 m. įsteigtas Baltijos kultūros fondas finansuoja bendrus trijų Baltijos valstybių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – kultūros projektus. Rotaciniu principu fondą administruoja nacionaliniai kultūros fondai, keisdamiesi kas trejus metus; Estijos kultūros fondas buvo pirmasis, koordinuojantis Baltijos kultūros fondo veiklą, nuo kitų metų estafetę perima Latvijos Valstybinis kultūros rėmimo fondas. 

Paraiškos kitiems metams bus priimamos jau nuo 2022 m. sausio 3 d. iki 2022 m. vasario 22 d. (imtinai). 

Baltijos kultūros fondo tikslas – skatinti Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą ir stiprinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos kultūros tarptautiškumą per bendrus kultūros projektus ir renginius.

Baltijos kultūros fondas finansuoja profesionalius architektūros, vaizduojamųjų menų, dizaino, literatūros, muzikos, scenos menų, bibliotekų, muziejų, archyvų bei tarpdisciplininius projektus. 

Baltijos kultūros fondas prioritetą skiria naujiems ir vienkartiniams kultūros renginiams – koncertams, parodoms, festivaliams, spektakliams, – rengiamiems už Baltijos šalių ribų, taip pat tarptautiniams Baltijos šalių kultūros tarptautiškumą skatinantiems pristatymams bei forumams. 

Projektui skiriamas finansavimas gali sudaryti nuo 25 tūkst. eurų iki 100 tūkst. eurų. Projektų vykdytojai prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti ne mažiau kaip 20 proc. skirtos sumos. Paraiškas gali teikti tik Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje registruotos įstaigos ir organizacijos. Paraiškos teikėjai turi turėti partnerius kitose dviejose Baltijos šalyse. 

Projektų paraiškas vertins ekspertų komitetas, sudarytas iš šešių narių, atstovaujančių skirtingas kultūros sritis ir paskirtų trejų metų laikotarpiui. Kiekvienai šaliai atstovauja du komiteto nariai, kuriuos skiria fondą administruojančios kultūros tarybos.

Kiekviena Baltijos valstybė prie bendro Baltijos kultūros fondo biudžeto prisideda metiniu 100 tūkst. eurų įnašu.

Baltijos kultūros fondo įstatai, paraiškų teikimo tvarka ir fondo logotipas pateikiami programos tinklalapyje, o fondo darbo kalba yra anglų kalba.

Lietuvos kultūros tarybos informacija