Kultūros ministras viešai kreipiasi į kultūros sektoriaus autoritetus: „Budinkite Rusijos inteligentiją“

Data

2022 03 03

Įvertinimas
0
Pastato lentelė.jpg

Kultūros ministras Simonas Kairys kviečia kultūros ir meno sektoriaus autoritetus asmeniškai kreiptis į savo bičiulius ir kolegas Rusijoje ir skleisti informaciją apie tikrąją karo padėtį Ukrainoje.

„Daugybė jūsų esate turėję profesinių ryšių Rusijoje, pažįstate šios šalies kūrėjus, intelektualus. Kremliaus režimui užpuolus Ukrainą, kviečiu įsijungti į bendrą kovą už laisvą Ukrainą ir laisvą pasaulį, tam pasitelkiant informacijos skleidimo įrankius.

Budinkite Rusijos inteligentiją ir skleiskite jiems žinią apie Ukrainoje vykstančius karo baisumus. Kreipkitės į savo buvusius kolegas, bendramokslius, bičiulius Rusijoje ir kvieskite juos nepasiduoti propagandai bei dezinformacijai, dalinkitės patikima informacija apie režimo daromus baisumus ir Ukrainos žmonių pasipriešinimą. Vieši rusų inteligentijos pasisakymai prieš režimą, protestai, asmeniniu pavyzdžiu rodomas Putino režimo smerkimas gali padėti atverti akis didelei visuomenės daliai. Pasinaudodami šiuolaikinėmis technologijomis, drauge pralaužkime tą melo, propagandos ir dezinformacijos sieną“, – sako kultūros ministras S. Kairys.

Kultūros ministerijos archyvo nuotrauka