Kultūros ministras S. Kairys Davose: „Kultūra pripažįstama kaip darnaus vystymosi ašis“

Data

2023 01 16

Įvertinimas
1
008_Davos_Alliance_Abend.jpg

Kultūros ministras Simonas Kairys sausio 15–18 dienomis dalyvauja Davose, Šveicarijoje, antrojoje Kultūros ministrų konferencijoje ir metiniame Pasaulio ekonomikos forume.

Kultūros ministrai Davose diskutuoja kokybiškos statybos, kultūros paveldo išsaugojimo, tvarumo temomis, taip pat akcentuojama pagalba kokybiškai atstatant Ukrainą. Konferencijos dalyviai dalijasi gerosiomis praktikomis bei kylančiais iššūkiais įgyvendinant 2018 m. Europos kultūros ministrų pasirašytą Davoso Baukultur deklaraciją, kuria prisiimti įsipareigojimai įgyvendinti aukštos kokybės Baukultur Europai, apibrėžiamą tinkamai suprojektuotais miestais, kaimo vietovėmis bei pastatais. Kokybiškos vietos kuria malonią aplinką, kuri svarbi žmonių gerovei ir sveikatai.

„Kultūra jau ne viename tarptautiniame formate pripažįstama kaip darnaus vystymosi ašis ir vienas iš jos tikslų, vis dažniau atkreipiamas dėmesys į kultūros svarbą užtikrinant visuomenės atsparumą, darnų vystymąsi. Tai itin aktualu atliepiant šiuolaikinių visuomenių iššūkius, esamas ir galimas krizes“, – sako Lietuvos kultūros ministras.

Antrojoje Kultūros ministrų konferencijoje „Bendras gėris, bendra atsakomybė“ ir metiniame Pasaulio ekonomikos forume taip pat ypatingas dėmesys skiriamas Ukrainai.

29 šalių kultūros ministrai ir 8 tarptautinės ir nevyriausybinės organizacijos priėmė bendrą pareiškimą dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą pasmerkimo ir Ukrainos atstatymo. Baltijos šalių kultūros ministrų inicijuotame pareiškime tarptautinė bendruomenė raginama koordinuoti pastangas padedant atstatyti Ukrainą, taip pat šiame procese bendradarbiauti su Ukrainos valstybės institucijomis, įtraukti vietos bendruomenę ir jos profesionalus, nevyriausybinį, privatų sektorius, pasitelkti vietos išteklius, išsaugoti ir atkurti kultūros paveldą.

Bendrame pareiškime taip pat skatinama atstatyti Ukrainą remiantis aukštos kokybės Baukultur vertybėmis (tinkamai suprojektuotais miestais, kaimo vietovėmis bei pastatais) pasinaudojant ir konferencijoje įsteigtu Davoso Baukultur aljansu. Priimant šį bendrą pareiškimą konferencijai pirmininkavo kultūros ministras S. Kairys.

S. Kairys, kalbėdamas apie Lietuvos siekius įgyvendinti aukštos kokybės Baukultur, pasidalijo sėkmingu „Kaunas 2022 – Europos kultūros sostinė“ pavyzdžiu telkiant vietos bendruomenę ir stiprinant tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą. Kaip vieną to aspektų ministras pristatė buvusiame Kauno centrinio pašto pastate kuriamą Nacionalinį architektūros institutą.

Šiandien pasirašytu Davoso Baukultur memorandumu buvo įkurtas Davoso Baukultur aljansas, vienijantis privatų, valstybinį ir nevyriausybinį sektorius, tarptautines organizacijas. Pagrindinis šio neformalaus tinklo uždavinys – skatinti įvairių lygmenų tarpsektorinį ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą, stiprinti aukštos kokybės Baukultur įgyvendinimą praktikoje, gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę. Kultūros ministerija patvirtinta šio aljanso valdymo komiteto nare 2023–2027 metams.

Organizatorių nuotrauka