Kultūros ministerijoje vykdomas projektas skatins legalaus skaitmeninio turinio vartojimą

Data

2021 12 02

Įvertinimas
2
pixabay.com.jpg

Šiuo metu Lietuvoje veikianti autorių teisių apsaugos sistema negarantuoja pakankamos šių teisių apsaugos, ne visada užkertamas kelias nelegaliems intelektinės nuosavybės naudojimo būdams, o visuomenė neretai toleruoja tokius pažeidimus ir nepakankamai suvokia autorių teisių svarbą. Tokios pagrindinės išvados pateiktos atlikus esamos situacijos analizę legalaus skaitmeninio turinio vartojimo ir antipiratavimo skatinimo srityje.

„Lietuvoje intelektinės apsaugos sistema yra kompleksiška, tačiau vis dar fragmentiška, pasigendama vieningo sisteminio požiūrio ir strategijos, apimančios intelektinės nuosavybės apsaugos skatinimo priemones. Tačiau dauguma šioje srityje veikiančių valstybės institucijų rodo suinteresuotumą, kartu siekiama vieningos sistemos ir politikos formavimo. Autorių teisių apsaugos srityje bei piratavimo mastų Lietuvoje mažinimo lyderystės imasi Kultūros ministerija“, – sako šioje ministerijoje vykdomos programos „Kurk Lietuvai“ projekto „Legalaus skaitmeninio turinio vartojimo ir antipiratavimo skatinimas“ viena iš vadovių Elena Ruikytė, šį projektą vykdanti kartu su kita tarptautinės patirties turinčia jaunąja profesionale Beatriče Ceizariene.

Atlikta esamos situacijos analizė – tik pirmasis projekto etapas, galutinis jo tikslas – parengti legalaus skaitmeninio turinio vartojimo bei antipiratavimo skatinimo veiksmų planą ir pateikti rekomendacijas jam įgyvendinti.

„Nagrinėjant nelegalaus turinio vartojimo situaciją Lietuvoje, tikslinga apsibrėžti ir tokio turinio vartotoją, jo elgesio ypatumus ir analizuoti veiksnius, darančius įtaką jo pasirinkimams. Šiam tikslui pasiekti yra naudojami vartotojų elgsenos tyrimai, kurie leidžia suprasti vartotoją, jo veiksmus, pasirinkimų priežastis, suprasti ir nuspėti jų elgseną ateityje. Lietuvoje autorių teisių apsaugos srityje tokie tyrimai nėra atliekami, todėl galime remtis tik ES tyrimais“, – teigia B. Ceizarienė.

Kitų metų pradžioje atlikusios tyrimą, projekto vadovės sieks identifikuoti Lietuvos jaunojo internetinio pirato portretą ir, remdamosi tyrimo duomenimis, taip pat tarptautine praktika ir konsultacijų bei diskusijų rezultatais, kovo mėnesį turėtų pristatyti legalaus skaitmeninio turinio vartojimo bei antipiratavimo skatinimo gidą.

Plačiau apie vykdomą projektą ir jo autores – projekto tinklalapyje.

pixabay.com nuotrauka