Kultūros ir kūrybines industrijas netrukus pasieks beveik 15 mln. eurų

Data

2022 06 29

Įvertinimas
0
avel-chuklanov-DUmFLtMeAbQ-unsplash.jpg

Netrukus Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektorių pasieks beveik 15 mln. eurų, skirtų paskatinti kurti konkurencingus kultūros produktus ir gerinti KKI įmonių infrastruktūrą.

Inovacijų agentūra užbaigė dviejų Kultūros ministerijos skelbtų kvietimų „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ ir ,,Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ paraiškų vertinimą.

„Kultūros ir kūrybinės industrijos ilgus metus girdėjo nemažai deklaratyvių pažadų, o dabar pajus realias finansines investicijas. Papildomas finansavimas sektoriui padės auginti efektyvumą ir konkurencingumą, taip pat gerinti savo infrastruktūrą. Kalbame būtent apie investicijas, ne apie paramą, nes šis sektorius kuria ne tik kultūrinę, estetinę vertę, aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, bet ir teikia tiesioginę ekonominę naudą, generuoja inovacijas, yra visateisis žiedinės ekonomikos dalyvis“, – sako kultūros ministras Simonas Kairys.

Didžioji investicijų dalis bus paskirstyta paskatoms KKI sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus – tai dizaino, rinkodaros sprendimų, skaitmeninių, elektroninių platformų, audiovizualinės, virtualios realybės produktų ir paslaugų kūrimas. Inovacijų agentūros duomenimis, finansuoti šioje srityje atrinktos 69 paraiškos, 20 iš jų – kino sektoriaus veiklos, 49 – kitų KKI sektorių projektai.

Kitas kvietimas buvo skirtas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), veikiančias KKI sektoriuje, kurti naujus skaitmeninius produktus bei žiedinės ekonomikos paslaugas ir produktus, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą. Kaip informavo Inovacijų agentūra, finansuoti šioje srityje atrinktos 42 paraiškos, 8 iš jų – kino sektoriaus veiklos, 34 – kitų KKI sektorių projektai.

15,5 mln. eurų Lietuvos kultūros ir kūrybinėms industrijoms skatinti buvo numatyta Europos Komisijos patvirtintoje REACT-EU iniciatyvoje. Tai Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo pagalbos iniciatyva, trumpuoju 2021–2023 m. laikotarpiu numatanti investicijas, skatinančias ir stiprinančias tuos ekonomikos sektorius, kurie gali efektyviausiai prisidėti prie spartaus bendro Europos šalių atsigavimo po COVID-19 pandemijos ir jos sukeltų padarinių. 

0,79 mln. eurų iš šių lėšų skirtos nefinansinės paramos projektui „Dizaino sparnai“, jungiančiam talentus, žinias ir patirtį kurti pasaulyje konkurencingus skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus ateities dizaino produktus ir paslaugas. Lietuvos kultūros tarybos iki 2023 m. rugpjūčio 31 įgyvendinamo projekto veiklose dalyvaus mentoriai – patyrę dizaino profesionalai, pradedantieji dizaineriai ir MVĮ.

Nuotrauka iš unsplach.com