Konkursą į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas laimėjo prof. Bronius Maskuliūnas

Data

2021 05 27

Įvertinimas
0
B.Maskuliunas.jpg

Kultūros ministerijos paskelbtą konkursą į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas laimėjo dabartinis šios bibliotekos vadovas Bronius Maskuliūnas. 

Jis yra Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorius, 2007–2020 m. ėjo tuomečio Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros profesoriaus pareigas, 2005–2016 m. buvo šio universiteto Humanitarinio fakulteto dekanas. 2000 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją, 2007 m. ten pat atliko humanitarinių mokslų srities filologijos krypties habilitacijos procedūrą. Prof. B. Maskuliūnas šiemet už aktyvią lyderystę ir profesionalumą, inovatyvių sprendimų, skatinančių viešųjų bibliotekų atvirumą ir paslaugų prieinamumą autizmo spektro sutrikimą turintiems vartotojams puoselėjimą įvertintas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

Pasak konkursą laimėjusio prof. B. Maskuliūno, biblioteka yra gyvas organizmas, veikiamas tiek vidinių, tiek išorinių veiksnių, o vertinant esamą padėtį ir pasiektus rezultatus, galima džiaugtis, kad Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka yra matoma, žinoma ne tik Šiaulių mieste, regione, bet ir visoje Lietuvoje, turinti savo identitetą ir savo stiprybes. Pandemijos laikotarpis, bibliotekos vadovo teigimu, parodė, kad kolektyvas geba priimti iššūkius ir net neįprastomis sąlygomis kurti inovacijas, grėsmes paversdamas galimybėmis. 

„Pagrindinė bibliotekos vystymosi perspektyva – stiprus regioninis kompetencijų centras, inovatyvių paslaugų ir mokymosi visą gyvenimą organizavimo lyderis, turintis efektyvią organizacinę struktūrą, kūrybingų, kvalifikuotų, iniciatyvių specialistų komandą, teikiantis kokybiškas informacijos, kultūros ir meno, švietimo paslaugas regiono kultūros darbuotojams ir gyventojams, bendruomenės būrimosi vieta, atvira visiems bendruomenės nariams“, – teigia prof. B. Maskuliūnas.

Mokslininkas taip pat rengia publikacijas lietuvių kalbos ir knygos istorijos tematika regiono, Lietuvos ir užsienio leidiniuose, recenzuoja mokslo studijas ir monografijas, yra žurnalų „Archivum Lithuanicum“ ir „Lietuvių kalba“ redaktorių kolegijos narys, tęstinio mokslo darbų leidinio „Acta humanitarica universitatis Saulensis“ vyriausiasis redaktorius, skaito šviečiamąsias paskaitas Šiaulių miesto ir regiono gyventojams. Prof. B. Maskuliūnas yra Lietuvos bibliotekų tarybos narys, Šiaulių miesto kultūros tarybos narys, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininko pavaduotojas, priklauso Lietuvos bibliotekininkų draugijai, Lietuvių kalbos draugijai, Lietuvos mokslininkų sąjungai. 

Nuotrauka iš asm. Broniaus Maskuliūno archyvo