Įmonei „Alma littera“ siūloma suteikti savivaldybės mecenatės vardą

Data

2021 11 22

Įvertinimas
0
VMS mecenato ženklas.jpg

Kultūros ministro sudaryta Mecenavimo taryba nutarė rekomenduoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai suteikti Vilniaus miesto savivaldybės mecenatės vardą įmonei „Alma littera“ už skirtą 300 tūkst. eurų paramą Vilniaus universiteto fondui.

Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas mecenuojamuoju projektu pripažintas 2019 m. Šio fondo misija – pasitelkiant istorinę patirtį, dabarties ambicijas ir ateities perspektyvas užtikrinti Vilniaus universiteto, kaip nacionalinio mokslo ir kultūros židinio, pasaulinį konkurencingumą. Fondo lėšomis finansuojamos talentingiausių studentų studijos ir steigiamos stipendijos, remiami aukščiausios kokybės moksliniai tyrimai, globalius poreikius atitinkančios studijų programos, finansuojamos gabiausių studentų ir mokslininkų stažuotės, siekiama pritraukti geriausius užsienio dėstytojus ir tyrėjus, skatinti kitus didelę pridėtinę vertę kuriančius projektus.

1990 metais pradėjusi veiklą UAB „Alma littera“ šiandien save pristato kaip didžiausią rinkos dalį užimančią literatūros, skirtos suaugusiesiems, vaikams ir paaugliams, leidyklą, kurios siekis – skatinti pažinimo džiaugsmą.

Pagal Mecenavimo įstatymo nuostatas, savivaldybės mecenato vardą mero teikimu priima savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Mecenavimo tarybos siūlymą. Mecenatų vardai įrašomi į Mecenatų knygą, kuri pildoma ir saugoma Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

Vilniaus m. savivaldybės administracijos nuotrauka