2024-04-12

Europos įsipareigojimas žiniasklaidai ir jos laisvei: priimtas Europos žiniasklaidos laisvės aktas

Balandžio 11 d. Europos Taryba ir Europos Parlamentas pasirašė Europos žiniasklaidos laisvės aktą, kuriuo nustatoma bendra žiniasklaidos paslaugų vidaus rinkoje sistema. Palaikymą šiam dokumentui Kultūros ministerija ne kartą yra išreiškusi įvairiose tarptautinėse diskusijose.

„Žengtas svarbus žingsnis didesnės žiniasklaidos laisvės, stipresnio nepriklausomumo ir pliuralizmo link.  Europos žiniasklaidos laisvės aktas ir jame siūlomos priemonės yra svarbūs siekiant, kad ES ir toliau išliktų demokratijos priešakinėse linijose bei pavyzdžiu narystės joje siekiančioms šalims. Aktas siūlo įtvirtinti pagrindines laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos ir žurnalistų veiklos demokratinėje visuomenėje sąlygas. Kartu tai didelės svarbos ES politinis dokumentas, galintis padėti kovoti ir su Rusijos karine propaganda bei apginti mūsų europines vertybes“, – sako kultūros ministras Simonas Kairys.

ES dokumentas parengtas įvertinus blogėjančią žiniasklaidos ir žurnalistų padėtį ES, ypač kai kuriose šalyse narėse. Taip pat atsižvelgiant ir į kitas problemas: nepakankamą reguliuotojų bendradarbiavimą esant krizėms, neskaidrų lėšų skirstymą žiniasklaidai.

Europos žiniasklaidos laisvės aktas yra reglamentas, tačiau dėl kai kurių nuostatų įgyvendinimo ES šalys narės galės pačios pasirinkti. Nors dauguma šio dokumento straipsnių skirta valstybėms, juo nustatomos ir atskiros taisyklės žiniasklaidai: atskleisti nuosavybės struktūrą ir gautas lėšas iš valstybės institucijų, imtis priemonių naujienų žiniasklaidos redakcinei nepriklausomybei užtikrinti, pavyzdžiui, informuoti apie esamus ar potencialius interesų konfliktus.

Tikimasi, kad šio akto įgyvendinimas Lietuvoje padės stiprinti žiniasklaidos ir žurnalistų apsaugą, efektyvins Lietuvos ir kitų ES šalių reguliuotojų bendradarbiavimą, užtikrins geresnes galimybes Lietuvos žiniasklaidos organizacijoms ir žurnalistams veikti kitose ES šalyse.

Nors dalis reglamente įtvirtintų aspektų jau yra reguliuojami Lietuvos nacionalinės teisės, Kultūros ministerija, siekdama maksimaliai suderinti reglamento nuostatas su nacionalinėmis teisės normomis, po reglamento paskelbimo pradės diskusijas su suinteresuotomis valstybės institucijomis, žiniasklaidos ir žurnalistų profesinėmis organizacijomis. Atskirų reglamento straipsnių taikymas numatytas per 6–36 mėnesius nuo reglamento įsigaliojimo (reglamentas įsigalios dvidešimtą dieną nuo jo oficialaus paskelbimo).

Su Europos žiniasklaidos laisvės akto tekstu galima susipažinti šioje nuorodoje.

Unsplash nuotrauka