Europos ekonominės erdvės kultūros projektai – regionų gyvybingumui puoselėti

Data

2021 09 29

Įvertinimas
1
FI4A4204.JPG

Kultūros ministras Simonas Kairys pasveikino 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo kultūros projektų nugalėtojus, kartu su Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais antradienį atvykusius į Kultūros ministeriją aptarti projektų vykdymo eigos.

„Tai labai svarbūs kultūros prieinamumo plėtojimo, kultūrinio švietimo ir verslumo stiprinimo projektai. Juose persidengia kultūra, istorija, tradicijos, amatai, inovacijos. Linkiu kuo didžiausios sėkmės juos įgyvendinant. Džiaugiamės mūsų finansine ir kultūrine partneryste su Islandija, Lichtenšteinu ir Norvegija – šalimis paramos teikėjomis pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinį mechanizmą. Kultūros ministerija taip pat labai vertina bendradarbiavimą su programos operatore Centrine projektų valdymo agentūra, užtikrinančia, kad šių projektų idėjos taptų realybe“, – sakė ministras S. Kairys.

Centrinės projektų valdymo agentūros vadovė Lidija Kašubienė pasidžiaugė konstruktyviu bendradarbiavimu su Kultūros ministerija, taip pat kūrybiškais projektais ir pažadėjo įvairiapusę paramą projektų vykdytojams juos įgyvendinant.

Pagal Lietuvos Respublikos susitarimo memorandumą su Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštyste ir Norvegijos Karalyste kultūros prieinamumui plėtoti, kultūros paveldo objektų stebėsenai ir kultūros verslumui stiprinti Lietuvoje skirta daugiau nei 8 mln. eurų, įskaitant nacionalinį indėlį.

2020 m. pavasarį buvo paskelbti du kvietimai kultūros prioritetinėms sritimis vystyti: „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ (bendrai 1,5 mln. eurų sumai) ir „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ (4,3 mln. eurų). Pagal pirmąjį kvietimą konkurso būdu atrinkta 10 projektų, pagal antrąjį – 5.

Tarp šių projektų – „Voss modelio integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui Panevėžio regione“ (vykdytojas – Panevėžio rajono savivaldybės administracija), „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka), interaktyvus spektaklis „Babelio bokštas“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras), „Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD“ (Lietuvos liaudies buities muziejus), „Keliaujantis muziejus: pažink save per meną“ (VšĮ MO muziejus), „Menų gaudyklė. Kūrybinių rezidencijų tinklo išvystymas Ežerų krašto regione“ (VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“), „Tarptautinis kino festivalis „Kino karavanas“ Lietuvos regionuose“ (VšĮ „Kino pavasaris“), „Spindinti Lietuva: LDK muzikos paveldo edukacijos projektas su istoriniais bažnyčių vargonais“ (VšĮ „Canto fiorito“), „Muziejus ant ratų“ (Lietuvos švietimo istorijos muziejus), „Be sienų teatras vaikams ir jaunimui (VšĮ „Menų spaustuvė“), „Atvira bendruomenės kūrybos erdvė Kuliuose“ (Plungės rajono Kulių krašto bendruomenė „Alantas“), „Kamariškių dvarvietė – istorija, kūryba, inovacijomis ir bendradarbiavimu grįsta centrinė Zarasų rajono kultūros erdvė“ (Viešoji įstaiga „Inovatorių slėnis“), „Kultūros skūnė“ (VšĮ „Kintai Arts“), „Vietos kultūros verslumo skatinimas – Merkinės dvarvietė“ (UAB Merkinės muilo fabrikas), Vienijantis kūrybiškumo centras – Pragiedrulių sodyba (Panevėžio miesto savivaldybės administracija).

Papildomai pagal Kultūros programą įgyvendinamas tiesioginio finansavimo projektas FIXUS, kuriam skirta 1,6 mln. eurų.

Liudo Masio nuotrauka