EEE paramos Kultūros programos lėšos netrukus pasieks projektų vykdytojus

Data

2021 07 23

Įvertinimas
7
EEE partnerių šventė.jpg

Ketvirtadienio vakarą Vilniuje šventiniu renginiu paminėta ilgametė Lietuvos partnerystė su Islandija, Lichtenšteinu ir Norvegija – šalimis paramos teikėjomis pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinį mechanizmą.

Tarp kitų paramos programų, kuriomis mažinami ekonominiai ir socialiniai skirtumai, stiprinami valstybių donorių santykiai su 15 Europos Sąjungos šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos regione, įsibėgėja ir EEE  finansinio mechanizmo Kultūros programa. Pagal Lietuvos Respublikos susitarimo memorandumą su Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštyste ir Norvegijos Karalyste kultūros prieinamumui plėtoti, kultūriniam švietimui ir verslumui stiprinti bei skatinti, taip pat kultūros paveldo objektų stebėsenai Lietuvoje skirta daugiau nei 8 mln. eurų, įskaitant nacionalinį indėlį. Netrukus šios lėšos pasieks projektų vykdytojus.

2020 m. pavasarį buvo paskelbti du kvietimai kultūros prioritetinėms sritimis vystyti: „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ (bendrai 1,5 mln. eurų sumai) ir „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ (4,3 mln. eurų). Pagal pirmąjį kvietimą konkurso būdu atrinkti 9 projektai, pagal antrąjį – 5. Papildomai pagal Kultūros programą įgyvendinamas tiesioginio finansavimo projektas FIXUS, kuriam skirta 1,6 mln. eurų.

Šiuo metu pasirašomos sutartys su atrinktų projektų vykdytojais, tai atlikus apie projektus informuosime išsamiau. Projektų įgyvendinimo pradžia numatyta jau ateinantį rudenį, pabaiga – iki 2024 metų.