Dainų švenčių tęstinumui – atnaujintas įstatymas

Data

2022 11 10

Įvertinimas
0
Irmanto Gelūno.jpg

Seimas priėmė Kultūros ministerijos parengtą Dainų švenčių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Nuo 2007 m. galiojęs Dainų švenčių įstatymas išdėstomas nauja redakcija, kad kuo labiau atitiktų šių dienų realijas ir aktualijas.

Pakeistas įstatymas numato efektyvesnes dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo, tęstinumo ir plėtros bei dainų švenčių organizavimo priemones, detaliau reglamentuoja kompetencijų pasiskirstymą ir funkcijas tarp institucijų, atsakingų už dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimą, taip pat suteikia finansines garantijas šventės tradicijų tęstinumui.

Nauja įstatymo redakcija aiškiau apibrėžtos, papildytos bei nustatytos naujos institucijų funkcijos, išplėstas jų sąrašas, Lietuvos nacionalinis kultūros centras (LNKC) įpareigotas teikti ataskaitas Dainų švenčių tarybai ir Dainų švenčių tarpinstitucinei komisijai. Dėmesys skirtas ir mėgėjų meno kolektyvams: įteisintas jų aprūpinimas tautiniais, archeologiniais, istoriniais kostiumais ir muzikos instrumentais, kategorijų suteikimas mėgėjų meno kolektyvams, jų skatinimas. Taip pat apibrėžtos Lietuvos dainų šventės, Lietuvos moksleivių dainų šventės, Lietuvoje vykstančios Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventės „Gaudeamus“ sandaros, numatyta, kad šių dainų švenčių renginiai būtų viešinami Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programose, svetainėje ir tinklalaidėse.

Siekiant efektyviau suderinti skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų indėlį ir veiksmus, įtvirtintos naujos nuostatos, įpareigojančios LNKC ir Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, savivaldybes, kuriose vyksta dainų švenčių renginiai, spręsti klausimus, susijusius su dainų švenčių dalyvių apgyvendinimu, maitinimu.

Dainų švenčių įstatymo projektą rengė darbo grupė, kurioje dalyvavo Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, LNKC, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos kultūros centrų asociacijos, asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“, Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių atstovai.

Artimiausia Lietuvos dainų šventė vyks 2024 m., minint šios UNESCO Reprezentatyviajame žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše esančios tradicijos 100-metį.

Irmanto Gelūno / BNS nuotrauka