Atvirojo koordinavimo metodo darbo grupė, sudaryta iš visų 27 ES valstybių narių atstovų, atliko menininkų ir kultūros bei kūrybos sektorių specialistų statuso ir darbo sąlygų tyrimą. Darbo grupė dirbo tarpsektoriniu lygmeniu dalyvaujant kultūros srities ekspertams, užimtumo, socialinių ir ekonomikos sričių ekspertams.

Šioje ataskaitoje pateikiami valstybių narių paskirtų ekspertų keitimosi nuomonėmis rezultatai, išvados ir rekomendacijos labiausiai susijusios su keturiomis pagrindinėmis sritimis:

  • menininko statusas ir socialinė apsauga;
  • sąžininga praktika;
  • įgūdžiai ir mokymasis visą gyvenimą;
  • meninė laisvė.

Ataskaitoje pateikiama informacija apie kitų šalių vyriausybės priemones, pagal kurias remiami menininkai ir kultūros bei kūrybos sektorių specialistai. Lietuva paminėta kaip gerosios praktikos pavyzdys – pristatyta meno kūrėjų socialinės apsaugos programa, paramos gavėjo statusas, „ištiestos rankos“ principo taikymas ir pan. Lietuvos iniciatyva ataskaitoje atsirado atskiras skyrius apie Ukrainą.

Ataskaitos santrauka lietuvių kalba

Ataskaitos santrauka anglų kalba

Atnaujinimo data: 2024-03-27