Paramos gavėjo statusas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo nuostatomis, fiziniai asmenys, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas, turi teisę tapti paramos gavėjais.

Teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 1,2 proc. gyventojo pajamų mokesčio (GPM), mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 1,2 proc. mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.

Meno kūrėjai gautą paramą gali panaudoti tik meno kūrybai, kaip tai apibrėžta Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme.

Prašymai suteikti paramos gavėjo statusą priimami kasmet sausio 1–vasario 20 dienomis (imtinai).

Pateikę prašymą ir gavę paramos gavėjo statusą bei unikalų 8 skaitmenų paramos gavėjo kodą, iš naujo prašymų teikti neturi.

Prašymas teikiamas tik vieną kartą.

Meno kūrėjas, siekiantis įgyti paramos gavėjo statusą, Kultūros ministerijai (el. paštu d[email protected] arba adresu J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius) pateikia:

1. prašymą suteikti paramos gavėjo statusą, kuriame nurodoma informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (tel. numeris, el. pašto adresas) ir sutikimas skelbti asmens vardą ir pavardę bei unikalų 8 skaitmenų paramos gavėjo identifikacinį kodą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją.

Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklės

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymas

Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinės sistemos nuostatai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo

Atsiskaitymo už gautą paramą tvarka reglamentuota Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymo dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo nuostatose, todėl kviečiame atidžiai susipažinti su pastarojo dokumento nuostatomis.

Jolanta Meiduvienė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausioji specialistė
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 45 492

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-06