Meno kūrėjų organizacijos statusas suteikiamas asociacijai, jeigu ji atitinka visus meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo pagrindus:

  • asociaciją yra įsteigę ne mažiau kaip 25 meno kūrėjai arba ne mažiau kaip penkios meno kūrėjo statusą turinčios organizacijos;
  • asociacijos nariai yra tik meno kūrėjai ar meno kūrėjo statusą turinčios organizacijos;
  • asociacija skatina aukšto meistriškumo meno kūrybą, jos įvairovę ir sklaidą;
  • asociacija sudaro sąlygas narių meno kūrybai, kūrybinei veiklai ir profesiniam tobulėjimui;
  • asociacija rūpinasi meno kūrinių prieinamumu visuomenei;
  • asociacija atstovauja visos šalies (ne vieno regiono) meno kūrėjams.

Atnaujinimo data: 2023-11-18