2022-2024 metų Valstybės investicijų programa

1. Kultūros ministerijos investicijų projektų atrankos komisijos 2022-2024 m. valstybės biudžeto lėšų paskirstymas kultūros srities įstaigų investicijų projektams.

2. 2022-03-02 įsakymu Nr. ĮV-259 patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2022 metais paskirstymas kultūros ministro valdymo srities ir kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų projektams

2.1.  2022-03-31 įsakymu Nr. ĮV-357 patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2022 metais paskirstymo pakeitimas

2.2.  2022-04-08 įsakymu Nr. ĮV-389 patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2022 metais paskirstymo pakeitimas

2.3.  2022 m. birželio 13  d. įsakymu Nr. ĮV-549 patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2022 metais paskirstymo pakeitimas

2.4.  2022-08-25 įsakymu Nr. ĮV-703 patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2022 metais paskirstymo pakeitimas

2.5.  2022-10-07 įsakymu Nr. ĮV-812 patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2022 metais paskirstymo pakeitimas

2.6.  2022-11-03 įsakymu Nr. ĮV-855 patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2022 metais paskirstymo pakeitimas

2.7.  2022-11-16 įsakymu Nr. ĮV-906 patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2022 metais paskirstymo pakeitimas

2.8.  2022-12-07 įsakymu Nr. ĮV-972 patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2022 metais paskirstymo pakeitimas

3. 2022-02-24 įsakymas Nr. ĮV-207 dėl specialiųjų tikslinių dotacijų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2022 metais paskirstymo savivaldybių projektams

3.1  2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. ĮV-704 dėl specialiųjų tikslinių dotacijų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2022 metais, paskirstymo savivaldybių projektams pakeitimo

3.2.  2022 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-867 dėl specialiųjų tikslinių dotacijų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2022 metais, paskirstymo savivaldybių projektams pakeitimo

3.3.  2022 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. ĮV-917 dėl specialiųjų tikslinių dotacijų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti 2022 metais, paskirstymo savivaldybių projektams pakeitimo

4. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2022–2024 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS SKIRTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO

Atnaujinimo data: 2023-11-18