exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Strateginiai dokumentai

Šioje skiltyje pateikiami kultūros ministro valdymo sričiai aktualūs strateginio planavimo dokumentai: strategijos, programos, veiksmų planai ir kt.

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės

Lietuvos kultūros politikos strategija

2014–2020 metų nacionalinė pažangos programa

2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinis veiklos planas

XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo planas

Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa

Nacionalinės kultūros paveldo apsaugos politikos gairės

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 2016–2020 metų programa

Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programa

Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų planas

Nacionalinė literatūros programa

Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programa ir jos įgyvendinimo 2019–2021 metų veiksmų planas

Architektūros ir dizaino plėtros gairės

Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2020 metų plėtros kryptys

Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programa

Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015–2020 metams

Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016–2022 metams

Visuomenės informavimo politikos strateginės kryptys 2019–2022 metams

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10