Tiražo ir kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų teikimas

Iki Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (VIRSIS) veiklos pradžios Kultūros ministerijai pateikti duomenys apie laikraščių ir žurnalų tiražus, taip pat viešosios informacijos rengėjų (skleidėjų) duomenys apie jų valdomas visuomenės informavimo priemones, dalyvius, valdymą, jungtinę veiklą su kitais viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais, viešai skelbiami Kultūros ministerijos administruojamoje Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazėje:

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazė

Tiražo duomenų teikimas

Vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo 36 straipsnio 2 dalimi bei kultūros ministro 2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-216 patvirtintu Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos aprašu, šių laikraščių ir žurnalų leidėjai Kultūros ministerijai privalo teikti duomenis apie jų leidžiamų laikraščių, žurnalų tiražą (išspausdintą) už praėjusį pusmetį du kartus per kalendorinius metus:

  • iki sausio 10 dienos ir
  • iki liepos 10 dienos.

Duomenys apie tiražą teikiami užpildant tiražo duomenų teikimo formą (formos pildymo pavyzdys).

Užpildyta ir pasirašyta (paprastu / skenuotu / el. parašu) forma siunčiama el. paštu [email protected] arba fiziniu adresu: J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius (Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupei). Iškilus klausimams, siūlome susisiekti prieš tai nurodytu el. pašto adresu arba tel. 8 608 45993.

Kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų teikimas

Iki VIRSIS veiklos pradžios viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai), norėdami patikslinti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazėje skelbiamus duomenis apie jų valdomas visuomenės informavimo priemones, dalyvius, valdymą ar jungtinę veiklą su kitais viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais, gali tai padaryti užpildydami dalyvių duomenų teikimo formą (formos pildymo pavyzdys).

Užpildyta ir pasirašyta (paprastu / skenuotu / el. parašu) forma siunčiama el. paštu [email protected] arba fiziniu adresu: J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius (Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupei). Iškilus klausimams, siūlome susisiekti prieš tai nurodytu el. pašto adresu arba tel. 8 608 45993.

Pradėjus veikti VIRSIS, duomenis apie leidinio tiražą, taip pat kitus duomenis, kurie nėra kaupiami valstybės informaciniuose ištekliuose ar valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai) turės teikti tiesiogiai VIRSIS, prisijungdami prie šios sistemos pagal viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) – juridinio asmens – vadovo suteiktą įgaliojimą.

Papildoma informacija apie leidėjus ir leidinius

Papildomą informaciją apie leidėjus galima rasti šiose Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenų bazėse ir informaciniuose ištekliuose:

Atsakomybė už tiražo nenurodymą, kitų duomenų ir informacijos nepateikimą

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatyta administracinė atsakomybė:

  • už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos spaudinių ir kitų dokumentų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos pažeidimą (kodekso 135 str. 1–2 d.) – bauda nuo 80 iki 300 eurų (už pakartotinį pažeidimą – baudą nuo 300 iki 860 eurų);
  • už tiražo nenurodymą leidinyje arba melagingą nurodymą, taip pat Lietuvos standarte nustatytų kitų leidybinių duomenų spausdinimo tvarkos pažeidimą ir (ar) tarptautinio dokumento standarto numerio (ISBN, ISSN, ISMN) nenurodymą (kodekso 135 str. 3–4 d.) – bauda nuo 150 iki 570 eurų (už pakartotinį pažeidimą – bauda nuo 550 iki 1500 eurų);
  • Tiražo tikrinimo tvarkos aprašo pažeidimą (kodekso 135 str. 5–6 d.) – bauda nuo 300 iki 860 eurų (už pakartotinį pažeidimą – baudą nuo 900 iki 1700 eurų);
  • už duomenų ar informacijos apie viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir jų veiklą nepateikimą į VIRSIS teisės aktų nustatyta tvarka arba neteisingų duomenų ir informacijos pateikimą (kodekso 136 str. 1–2 d.) – bauda nuo 300 iki 860 eurų (už pakartotinį pažeidimą – baudą nuo 900 iki 1700 eurų).
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-30