Valstybinė kalba

Lietuvos Respublikoje lietuvių kalba turi konstitucinį valstybinės kalbos statusą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ 14 straipsnyje, nustatančiame, kad Lietuvos Respublikos valstybinė kalba – lietuvių kalba.

VALSTYBINĖS KALBOS POLITIKĄ FORMUOJANČIOS IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

Kultūros ministerija yra viena iš valstybės institucijų, formuojančių valstybės politiką valstybinės kalbos srityje, organizuojančių, koordinuojančių ir kontroliuojančių jos įgyvendinimą.

Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta ir jam atskaitinga Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) taip pat sprendžia kalbos politikos ir Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus. VLKK teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas dėl teisės aktų projektų, kuriuose yra nuostatų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, nustato lietuvių kalbos tvarkybos kryptis, vykdo lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo darbą.

Prie Kultūros ministerijos veikianti Valstybinė kalbos inspekcija kontroliuoja, kaip valstybės ir savivaldybių institucijose, visose Lietuvos Respublikoje veikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, VLKK nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus.

Valstybinė kalbos inspekcija yra atsakinga Kultūros ministerijai ir atskaitinga VLKK. Už Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimus ir VLKK nutarimų nesilaikymą Inspekcija turi teisę taikyti nuobaudas pagal septynis Administracinių teisės pažeidimų kodekso (nuo 2016 m. balandžio 1 d. – Administracinių nusižengimų kodeksas) straipsnius.

Formuojant valstybinės kalbos politiką ir ją įgyvendinant yra reikšminga ir kitų valstybės institucijų – Švietimo ir mokslo ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos ir kt. – veikla.

TEISINĖ BAZĖ

Pagrindiniai valstybinės kalbos sritį reglamentuojantys įstatymai yra:

Valstybinės kalbos sritis taip pat reglamentuojama kitais įstatymais (atskirais jų straipsniais), Vyriausybės nutarimais, VLKK nutarimais, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais.

Pagrindiniai valstybinės kalbos sritį reglamentuojantys teisės aktai  

Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. IX-2232 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1012 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo nr. 223 „Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 881 „Dėl Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“

Plačiau žr.
http://www.vlkk.lt/teisine-informacija

NAUDINGOS NUORODOS

Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Valstybinė kalbos inspekcija
 

 

Informaciją parengė

Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyrius

Tel. 2193419

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10