Kompensavimas už salių nuomą

Vadovaujantis salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-745, profesionaliojo scenos meno įstaiga pripažintas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo gali teikti paraiškas salių nuomos išlaidoms kompensuoti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-02