header image

Teatras

Kultūros ministerija formuoja valstybės politiką profesionaliojo meno srityje ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

Lietuvoje yra 13 valstybės teatrų: 8 dramos, 2 lėlių, 3 muzikiniai. Trims teatrams yra suteiktas nacionalinio teatro statusas.

Kultūros ministerijos premijomis ir atminimo ženklais – Auksiniais scenos kryžiais, Boriso Dauguviečio auskaru – įvertinami profesionalaus teatro meno kūrėjų reikšmingiausi darbai ir išskirtiniai profesiniai laimėjimai dramos, operos, operetės ir miuziklo, baleto, šokio, lėlių ir objektų teatro, teatro vaikams ir jaunimui srityse. Laureatai paskelbiami ir premijos įteikiamos Tarptautinę teatro dieną – kovo 27 d.

Kultūros ministerija organizuoja Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursą – nustatyta tvarka iš profesionalių scenos meno teatrų Kultūros ministerijai pateiktų scenos meno kūrinių eskizų / ištraukų renkamas laimėtojas, kuriam skiriamas finansavimas spektaklio arba monospektaklio pastatymui.

Profesionalaus scenos meno teatro statuso suteikimo procedūrą ir tvarką reglamentuoja Profesionaliojo scenos meno įstatymo 5 straipsnis ir Juridinio asmens pripažinimo profesionaliojo scenos meno įstaiga ir šio pripažinimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV- 535. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nuolat priima juridinių asmenų, siekiančių būti pripažintais profesionaliojo scenos meno įstaiga, prašymus.

Įsakymas dėl juridinio asmens pripažinimo profesionaliojo scenos meno įstaiga ir šio pripažinimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Tvarkos aprašas

Tvarkos aprašo priedas 1

Tvarkos aprašo priedas 2

Tvarkos aprašo priedas 3

Tvarkos aprašo priedas 4

Tvarkos aprašo priedas 5

Tvarkos aprašo priedas 6

Vadovaujantis salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-745, profesionaliojo scenos meno įstaiga pripažintas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo gali teikti paraiškas salių nuomos išlaidoms kompensuoti.

Indrė Šimeliūnė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo grupės vyriausioji specialistė
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  671 94 556

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-06