Teatras

Aktuali informacija


Lietuvoje yra 13 valstybės teatrų: 8 dramos, 2 lėlių, 3 muzikiniai. Trims teatrams yra suteiktas nacionalinio teatro statusas.

Nacionaliniai teatrai:

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras,

Lietuvos nacionalinis dramos teatras,

Nacionalinis Kauno dramos teatras.

Valstybiniai teatrai:

Juozo Miltinio dramos teatras,

Kauno valstybinis lėlių teatras,

Kauno valstybinis muzikinis teatras,

Klaipėdos dramos teatras,

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras,

Lietuvos rusų dramos teatras,

Valstybinis jaunimo teatras,

Valstybinis Šiaulių dramos teatras,

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras,

Vilniaus teatras „Lėlė“.

Profesionalaus scenos meno teatro statuso suteikimo procedūrą ir tvarką reglamentuoja Profesionalaus scenos meno įstatymo 5 straipsnis ir Juridinio asmens pripažinimo profesionaliojo scenos meno įstaiga ir šio pripažinimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV- 535. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nuolat priima juridinių asmenų, siekiančių būti pripažintais profesionaliojo scenos meno įstaiga, prašymus.

Įsakymas dėl juridinio asmens pripažinimo profesionaliojo scenos meno įstaiga ir šio pripažinimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Tvarkos aprašas

Tvarkos aprašo priedas 1

Tvarkos aprašo priedas 2

Tvarkos aprašo priedas 3

Tvarkos aprašo priedas 4

Tvarkos aprašo priedas 5

Tvarkos aprašo priedas 6

Vadovaujantis salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-745, profesionaliojo scenos meno įstaiga pripažintas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo gali teikti paraiškas salių nuomos išlaidoms kompensuoti.

Kultūros ministerijos premijomis ir atminimo ženklais – Auksiniais scenos kryžiais, Boriso Dauguviečio auskaru – įvertinami profesionalaus teatro meno kūrėjų reikšmingiausi darbai ir išskirtiniai profesiniai laimėjimai dramos, operos, operetės ir miuziklo, baleto, šokio, lėlių ir objektų teatro, teatro vaikams ir jaunimui srityse. Laureatai paskelbiami ir premijos įteikiamos Tarptautinę teatro dieną – kovo 27 d. Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatai

Kultūros ministerija organizuoja Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursą – nustatyta tvarka iš profesionalių scenos meno teatrų Kultūros ministerijai pateiktų scenos meno kūrinių eskizų/ištraukų renkamas laimėtojas, kuriam skiriamas finansavimas spektaklio arba monospektaklio pastatymui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-24