Tarptautinių projektų finansavimo programos

Lietuvos kultūros taryba

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai yra finansuojami per Lietuvos kultūros tarybą.

Teikiant paraiškas į architektūros ir dizaino, vizualiųjų menų, scenos menų, muzikos, literatūros, sritis, gali būti skirtas dalinis finansavimas dalyvavimui tarptautiniuose tinkluose ir programose, tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektams.

Lietuvos kultūros taryba taip pat finansuoja šias programas:

1. Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje;

2. Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“;

3. Lietuvos nacionalinis paviljonas Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje;

4. Lietuvos nacionalinis paviljonas Venecijos architektūros bienalėje;

5. Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra;

6. Užsienio menininkų rezidencijos Lietuvoje;

7. Humanitarinės literatūros leidyba (taip pat vertimams į užsienio kalbas);

Lietuvos kultūros taryba organizuoja Lietuvos tapatumui užsienio šalyse reikšmingų projektų konkursus ir dalinai finansuoja šias programas:

8. „Globalios Lietuvos“ idėjos kultūros srityje sklaida;

9. Neinventorizuotų tremties vietų aplankymas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų nufotografavimas;

10. Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymas;

11. Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieška, sklaida, priežiūra, sugrąžinimas;

12. Informacijos apie Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą sklaida Lietuvoje ir užsienyje.

 

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa

Nuo 2009 m. Kultūros ministerija dalyvauja Šiaurės ministrų tarybos koordinuojamoje Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programoje, kurią sudaro 3 moduliai: bendradarbiavimo tinklai, meno rezidencijos ir menininkų mobilumas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10