Tarptautinių projektų finansavimo programos

Lietuvos kultūros taryba

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai yra finansuojami per Lietuvos kultūros tarybą Kultūros rėmimo fondo lėšomis.

Teikiant paraiškas į architektūros ir dizaino, dailės, fotografijos, tardisciplininio meno, muzikos, teatro, šokio, cirko, literatūros sritis, gali būti skirtas dalinis finansavimas kūrybos sklaidos užsienyje projektams, tarptautinei tinklaveikai ir mobilumui, koprodukcijoms.

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai taip pat yra finansuojami per šias Lietuvos kultūros tarybos programas:

– Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ paprogramėse „Kultūra“ ir “Media”;

–. Nacionaliniai paviljonai Venecijos bienalėje;

– Kultūros ir kūrybinės industrijos;

– Menininkų ir kultūros kūrėjų rezidencijos Lietuvoje.

Lietuvos kultūros tarybos programos “Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas” apimtyje dalinai finansuojamos šios priemonės:

– Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida;

– Tremties ir palaidojimo vietų lankymas ir (arba) tvarkymas;

– Kultūros paveldo sugrąžinimas.

Lietuvos kultūros tarybos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)” apimtyje dalinai finansuojamos šios priemonės:

– Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas;

– Kultūros ir meno sklaida.

Lietuvos kino centras

Tarptautinio bendradarbiavimo projektus kino srityje (filmų parengiamųjų ir gamybos darbų, platinimo, sklaidos užsienyje, kino kultūros sklaidos projektai) finansuoja Lietuvos kino centras.

Lietuvos kultūros institutas

Lietuviškų tekstų vertimų į užsienio kalbas skatinimo programą vykdo Lietuvos kultūros institutas. Vertimų skatinimo programa siekiama paraginti užsienio šalių leidyklas imtis lietuviškų arba su Lietuva susijusių tekstų (knygų, leidinių) vertimo ir leidimo. Programą sudaro dvi dalys – Knygų vertimo skatinimo konkursas ir Bandomųjų vertimų skatinimo konkursas.

Baltijos kultūros fondas

Nuo 2019 m. Kultūros ministerija dalyvauja Baltijos kultūros fondo programoje. 2018 m. įsteigto Baltijos kultūros fondo tikslas – skatinti Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą ir stiprinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos kultūros tarptautiškumą per bendrus kultūros projektus ir renginius. Lėšos projektams skiriamos kasmet.

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa

Nuo 2009 m. Kultūros ministerija dalyvauja Šiaurės ministrų tarybos koordinuojamoje Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programoje, kurią sudaro 3 moduliai: bendradarbiavimo tinklai, meno rezidencijos ir menininkų mobilumas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-02