Tarptautiniai susitarimai

Airija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Airijos Menų, paveldo, regionų ir salų departamento susitarimas

Pasirašyta: 2001 09 25
 

Argentina

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Argentinos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, turizmo ir sporto srityse

Pasirašyta: 2008 07 18

Įsigaliojo: 2014 07 28
 

Armėnija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Armėnijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl kultūrinio bendradarbiavimo

Pasirašyta: 2012 01 26

Įsigaliojo: 2014 06 27
 

Austrija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Austrijos Respublikos federalinės kanceliarijos susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo kultūros ir meno srityse

Pasirašyta: 2015 03 27
 

Azerbaidžanas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje

Pasirašyta: 2007 09 13

Įsigaliojo: 2011 03 04
 

Baltarusija

Baltarusijos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje

Pasirašyta: 2001 11 22

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Baltarusijos Respublikos kultūros ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo istorijos ir kultūros paveldo srityje

Pasirašyta: 2009 02 12

Brazilija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje

Pasirašyta: 2008 07 16

Įsigaliojo: 2010 05 17
 

Belgija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo sutartis

Pasirašyta: 1996 03 07

Įsigaliojo: 1997 03 19

Lietuvos ir Valonijos-Briuselio mainų programos metmenys

Pasirašyta: 2018 04 26

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimo programa 2019-2023 m.

Pasirašyta: 2019 11 06

 

Bulgarija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, studijų ir kultūros srityse

Pasirašyta: 1996 10 4

Įsigaliojo: 1997 11 27
 

Čekija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės  susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, sporto, jaunimo reikalų srityse

Pasirašyta: 2011 11 16

Įsigaliojo: 2012 02 14
 

Egiptas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Egipto Arabų Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje

Pasirašyta: 2004 09 23

Įsigaliojo: 2005 05 17
 

Graikija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Pasirašyta: 1997 02 24

Įsigaliojo: 1998 09 24
 

Indija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse

Pasirašyta: 2001 02 20

Įsigaliojo: 2005 04 08

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Indijos Respublikos kultūros ministerijos kultūrinių mainų programa (anglų k.)

Pasirašyta: 2019 08 17

Ispanija

Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Pasirašyta: 1995 11 22

Įsigaliojo: 1997 12 17

Italija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, studijų, mokslo ir technologijų srityse

Pasirašyta: 1996 04 04

Įsigaliojo: 1998 05 08

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Italijos Respublikos kultūros paveldo ir veiklos  ministerijos susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje (Italų kalba)

Pasirašyta: 2019-05-11

Izraelis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir  mokslo srityse

Pasirašyta: 1994 10 02

Įsigaliojo: 1998 02 27
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto srityse 2023-2026 metų programa (ENG)

Pasirašyta: 2023 03 02

Galioja nuo pasirašymo datos
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės  susitarimas dėl bendros kino filmų gamybos

Pasirašyta: 2022 01 07

Įsigaliojo: 2023 07 27

JAV

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir JAV Vyriausybės susitarimas dėl tam tikrų kultūros objektų apsaugos ir išsaugojimo

Pasirašyta: 2002 10 15

Įsigaliojo: 2006 08 03
 

Jungtinė Karalystė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir  kultūros srityse

Pasirašyta: 1996 11 08

Įsigaliojo:  1998 04 01
 

Kazachstanas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse

Pasirašyta: 2011 10 06

Įsigaliojo: 2013 12 09
 

Kinija

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės

Pasirašyta: 1993 11 08

Įsigaliojo: 1993 11 08

Kinijos Liaudies Respublikos kultūros ministerijos ir Vidurio ir Rytų Europos šalių ministerijų, atsakingų už kultūrą, susitarimo memorandumas dėl Kinijos ir VREŠ kultūrinio bendradarbiavimo centro steigimo Makedonijos Respublikoje

Pasirašyta: 2017 09 22

Kolumbija

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kolumbijos Respublikos Vyriausybės

Pasirašyta: 1995 04 28

Įsigaliojo: 2001 08 20

Korėjos Respublika 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Korėjos Respublikos Vyriausybės  susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, meno, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse

Pasirašytas 2021-06-07

Įsigaliojo 2021-08- 19

Kroatija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kroatijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir  mokslo srityse

Pasirašyta: 2007 02 20

Įsigaliojo: 2008 04 02
 

Lenkija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1187 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotinio kultūros paveldo klausimams spręsti paskyrimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 3 d. nutarimas Nr. 778 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl Vyriausybių įgaliotinių bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Pasirašyta: 1998 12 17 

Įsigaliojo: 2000 01 05
 

Liuksemburgas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, aukštojo mokslo, mokslo ir sporto srityse

Pasirašyta: 2010 11 18

Galioja nuo pasirašymo datos
 

Šiaurės Makedonija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Makedonijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje

Pasirašyta: 2012 05 01  

Įsigaliojimo datos laukiama iš Makedonijos pusės
 

Meksika

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Meksikos Junginių Valstijų Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse

Pasirašyta: 2002 01 24

Įsigaliojo: 2003 07 04
 

Moldova

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje

Pasirašyta: 2010 10 29

Įsigaliojo: 2011 04 27
 

Mongolija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno srityse

Pasirašyta: 2003 06 27

Įsigaliojo: 2007 03 13
 

Prancūzija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse

Pasirašyta: 2003 04 04

Įsigaliojo: 2009 08 01
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendros kino filmų gamybos

Pasirašyta: 2015 06 29

Įsigaliojo: 2016 01 07

Lietuvos Respublikos ir Prancūzijos Respublikos strateginės partnerystės 2020-2024 metų veiksmų planas

Pasirašyta: 2020 09 29

Atnaujinta: 2020-10-19

 

Rumunija

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės dėl kultūrinio bendradarbiavimo

Pasirašyta:1995 09 19

Įsigaliojo: 1997 11 28
 

Rusija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Rusijos Federacijos valstybinio kinematografijos komiteto bendradarbiavimo susitarimas

Pasirašyta: 1999 07 01

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Rusijos Federacijos kultūros ministerijos bendradarbiavimo susitarimas

Pasirašyta: 2009 07 06

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl ilgalaikio bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities

Pasirašyta: 1999-06-29
Įsigaliojo: 2000-01-26

Sakartvelas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Gruzijos kultūros, paminklosaugos ir sporto ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros ir meno srityse

Pasirašyta: 2007 06 06

Serbija ir Juodkalnija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Serbijos ir Juodkalnijos Ministrų Tarybos susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse

Pasirašyta: 2003 08 27

Įsigaliojo: 2005 12 01
 

Slovakija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Slovakijos Respublikos kultūros ministerijos susitarimas dėl kultūrinio bendradarbiavimo

Pasirašyta: 2011 06 06
 

Slovėnija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Pasirašyta: 1997 11 14

Įsigaliojo: 2002 01 02
 

Suomija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Suomijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Pasirašyta:1998 11 10

Įsigaliojo: 1999 07 09
 

Šventasis Sostas

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje

Pasirašyta: 2000 05 05

Įsigaliojo: 2000 09 16
 

Turkija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse

Pasirašyta: 1994 07 11

Įsigaliojo: 1999 05 28
 

Ukraina

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo išsimokslinimo, mokslo, ir kultūros srityse

Pasirašyta: 1993 08 04

Įsigaliojo: 1993 08 04

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Ukrainos kultūros ir meno ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo

Pasirašyta: 2001 04 23

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Ukrainos kultūros ir turizmo ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje

Pasirašyta: 2009 11 26

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Ukrainos kultūros ir informacinės politikos ministerijos bendradarbiavimo programa 

Pasirašyta: 2021 03 18

Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Ukrainos kultūros ir informacinės politikos ministro, Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministro ketinimų deklaracija dėl trišalio bendradarbiavimo „Liublino trikampio“ formatu

Pasirašyta 2022 02 28

Uzbekistanas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Uzbekistano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros ir meno srityse

Pasirašyta: 1995 06 07

Įsigaliojo: 1995 06 07
 

Venesuela

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Venesuelos Respublikos Vyriausybės

Pasirašyta: 1993 07 19

Įsigaliojo: 1993 07 19
 

Vengrija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vengrijos Respublikos  Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse

Pasirašyta: 1997 10 07

Įsigaliojo: 1999 06 21
 

Vokietija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje

Pasirašyta:1993 07 21

Laikinai taikoma nuo: 1994 08 05

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl vokiečių kapų priežiūros Lietuvos Respublikoje

Pasirašyta 1996-07-04

Įsigaliojo 1997-08-30

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Bavarijos žemės mokslo ir meno ministerijos ketinimų deklaracija dėl kultūrinio bendradarbiavimo programos parengimo ir įgyvendinimo

Pasirašyta:2019 07 03

Trišalė (Latvija, Estija)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Estijos Respublikos kultūros ministerijos ir Latvijos Respublikos kultūros ministerijos susitarimo memorandumas dėl literatūros kūrinių, apdovanotų Baltijos Asamblėjos literatūros premija, vertimo, leidybos ir sklaidos (ENG)

Pasirašyta: 2020 07 24

Lietuvos kultūros ministerijos, Latvijos kultūros ministerijos ir Estijos kultūros ministerijos bendradarbiavimo programa kultūros srityje 2023-2026 m. (EN)

Pasirašyta: 2022 09 16

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Estijos Respublikos kultūros ministerijos ir Latvijos Respublikos kultūros ministerijos susitarimas dėl Baltijos valstybių kultūros fondo steigimo LT (ENG)

Pasirašyta: 2018-07-08

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Estijos Respublikos kultūros ministerijos ir Latvijos Respublikos kultūros ministerijos susitarimas dėl Baltijos valstybių komiteto dėl Dainų ir šokių švenčių tradicijos apsaugos ir plėtotės LT (ENG)

Susitarimo priedas - Dainų ir šokių švenčių tradicijos apsaugos ir plėtotės 2018–2028 m. veiksmų planas LT (ENG)

Pasirašyta: 2018-07-08

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Estijos Respublikos kultūros ministerijos ir Latvijos Respublikos kultūros ministerijos susitarimas dėl orkestro "Kremerata Baltica"

Pasirašyta: 2012 02 13

Lietuvos kultūros ministerijos, Latvijos kultūros ministerijos ir Estijos kultūros ministerijos sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje

Pasirašyta: 1994 07 08

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-01