Europos Taryba

Europos Taryba (Council of Europe) yra tarptautinė Europos demokratines valstybes vienijanti organizacija. Europos Taryba gina žmogaus teises, demokratiją ir įstatymo viršenybę. Visos valstybės narės yra pasirašiusios Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją – daugiašalę tarptautinę sutartį, skirtą žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugai Europoje. Pagrindinė Europos Tarybos veiklos sritis – Europos konvencijų ir sutarčių rengimas. Šie dokumentai padeda valstybėms narėms atitinkamai derinti ir keisti savo vidaus teisės aktus. Vyriausybės gali naudotis atliktų tyrimų medžiaga ir jų rezultatais, kurie padeda plėsti bendradarbiavimą ir skatinti socialinę pažangą Europoje.
LR nuolatinė atstovybė prie Europos Tarybos

Europos Tarybos konvencijos kultūros srityje, prie kurių prisijungė Lietuva
Europos kultūros konvencija
Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija
Europos konvencija dėl televizijos be sienų
Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija
Europos Tarybos konvencija dėl bendros kino filmų gamybos (pataisyta)
Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija
Europos kraštovaizdžio konvencija
Europos konvencija dėl audiovizualinio paveldo apsaugos (Protokolas dėl televizijos kūrinių apsaugos)

Europos Tarybos susitarimai, prie kurių prisijungusi Lietuva
Europos tarybos rezoliucija dėl Europos fondo, remiančio kūrybinių kinematografinių ir audiovizualinių darbų bendrą gamybą ir platinimą („EURIMAGES“)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 438 „Dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos fondą, remiantį kūrybinių kinematografinių ir audiovizualinių darbų bendrą gamybą ir platinimą (Eurimages)“
Europos audiovizualinės observatorijos narys nuo 1992 m.
Europos tarybos rezoliucija Dėl Išplėstinio dalinio susitarimo dėl Kultūros kelių
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 550 „Dėl prisijungimo prie Europos Tarybos Išplėstinio dalinio susitarimo dėl Kultūros kelių“

Europos Tarybos iniciatyvos kultūros srityje
Europos kultūros politikos kompendiumas. Nacionalinis koordinatorius – Lietuvos kultūros taryba, nacionalinis ekspertas – Audronė Rimkutė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto docentė.
Lietuvos kultūros politikos kontūrai
Europos Tarybos fondas “EURIMAGES”. Nacionalinis koordinatorius – Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, nacionalinis atstovas – Audrius Stonys, kino režisierius.
Europos audiovizualinė observatorija EAO. Nacionalinis koordinatorius – Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos.
Kitos iniciatyvos kultūros srityje

Europos Tarybos iniciatyvos kultūros paveldo ir kraštovaizdžio srityje
Europos paveldo tinklas HEREIN. Nacionalinis koordinatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Europos paveldo dienos. Nacionalinis koordinatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Europos Tarybos kultūros keliai. Nacionalinis koordinatorius – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Kitos iniciatyvos kultūros paveldo ir kraštovaizdžio srityje

Kultūros, kultūros paveldo ir kraštovaizdžio valdymo komiteto veikla
Europos Tarybos Kultūros, kultūros paveldo ir kraštovaizdžio valdymo komitetas (Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape, CDCPP) prižiūri Europos Tarybos konvencijų kūrimą ir įgyvendinimą, taip pat pagal savo kompetenciją teikia rekomendacijas ET Ministrų komitetui kultūros, kultūros paveldo ir kraštovaizdžio politikos klausimais.
Lietuvos atstovas komitete - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas Alfredas Jomantas: http://www.kpd.lt/dalyvavimas-cdcpp-veikloje/

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-30