>

Kauno modernizmo architektūra ir UNESCO

Kauno modernizmo architektūra ir UNESCO Pasaulio paveldo sąrašas

Nuo 2013 m., inicijuojant parodas ir diskusijas, oficialiai pradėtas kelti klausimas dėl galimo UNESCO Pasaulio paveldo statuso suteikimo Kauno modernizmo architektūrai.

2014 m. rengiant paraišką dėl Europos paveldo ženklo (EHL) suteikimo Kauno tarpukario architektūrai (EHL suteiktas 2015 m.), lygiagrečiai Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl pritarimo įtraukti Kauno tarpukario modernizmo architektūrą į UNESCO Preliminarųjį pasaulio paveldo sąrašą“.

2016 m. kultūros ministro įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė parengė preliminariąją paraišką UNESCO Pasaulio paveldo centrui, informuojant apie Lietuvos intenciją dėl šios vertybės apibrėžimo ir galimybės ją įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. UNESCO Pasaulio paveldo centras 2017 m. sausio mėnesį informavo Kultūros ministeriją, kad pateikta paraiška atitinka keliamus reikalavimus, ir Kauno modernizmo architektūra įrašyta į Lietuvos, UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos šalies, preliminarųjį sąrašą (ang. Tentative List)​ ir perduota kompetentingoms patariamosioms organizacijoms susipažinti.

Nuo 2017 m. pradėta rengti nominacinė byla/paraiška. Į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą, pavirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, įtrauktas 5.5.12. papunktyje numatyto darbo 5 punktas „Siekimas įtraukti Kauno modernizmo architektūrą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą“.

2020 m. pabaigoje glaudžiai bendradarbiaujant Kultūros ministerijos, Kauno miesto savivaldybės ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, ekspertams ir mokslininkams, parengta nominacinė byla „Modernusis Kaunas: Optimizmo architektūra, 1919–1939 m.“ (angl. Modernist Kaunas: Architecture of Optimism, 1919–1939), kurioje apibrėžta ir pagrįsta Kauno modernizmo architektūros išskirtinė visuotinė vertė, atlikta lyginamoji analizė, parengtas šios vietovės valdymo plano projektas.

UNESCO pasaulio paveldo centras 2020 m. lapkričio mėn. informavo, kad Kauno modernizmo architektūros nominacinės bylos projektas atitinka administracinius paraiškai keliamus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, galutinė nominacinės bylos versija UNESCO Pasaulio paveldo komitetui per UNESCO Pasaulio paveldo centrą pateikta 2021 m. sausio mėn.

Paraišką rengė Kauno miesto savivaldybės sudaryta ekspertų grupė. Paraiškos rengimo progresą prižiūrėjo ir strateginius klausimus sprendė kultūros ministro įsakymu sudaryta tarpinstitucinė priežiūros grupė.

2023 m. Kauno modernizmo architektūra įrašyta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

Nominacinė byla. Modernusis Kaunas: Optimizmo architektūra, 1919-1939 (anglų k.)

Trumpa informacija apie nominacinę bylą (anglų k.)

Pranešimas spaudai apie paraiškos pateikimą

Filmas „Kauno modernizmas – optimizmo architektūra“ (6 min., anglų k.)

Atnaujinimo data: 2023-12-28