Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022

Kauno miestui suteiktas Europos kultūros sostinės 2022 vardas

Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022: https://kaunas2022.eu/  

2021 m.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tikslinės dotacijos pervedimo sutartis

2020 m.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tikslinės dotacijos pervedimo sutartis

Programos įgyvendinimo rezultatų 2020 m. ataskaita

2019 m.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tikslinės dotacijos pervedimo sutartis

Programos įgyvendinimo rezultatų 2019 m. ataskaita


2017 m. gruodžio 13 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1031 „Dėl Europos kultūros sostinės 2022 vardo suteikimo Kauno miestui“.

2018 m. sausio 25 d. Europos Sąjungos oficialiame leidinyje paskelbtas Europos Komisijos komunikatas 2018/C 27/02 dėl 2022 m. Europos kultūros sostinių.

Nutarimu Kaunui suteiktas Europos kultūros sostinės 2022 vardas ir patvirtintas programos „Europos kultūros sostinė 2022“ finansavimas bei valdymas.

Finansų ministerija ir Kultūros ministerija formuojant 2019–2022 metų valstybės biudžetų projektus numato asignavimus „Europos kultūros sostinė 2022“ programos projektams finansuoti skiriant tikslinę dotaciją Kauno miesto savivaldybei – ne daugiau kaip 10 mln. eurų.

Europos kultūros sostinės 2022 vardas Kauno miestui suteiktas remiantis nepriklausomų ES institucijų paskirtų ekspertų grupės rekomendacija. Atrankos procedūrą dėl Europos kultūros sostinės vardo suteikimo organizavo Kultūros ministerija, Konkursui buvo pateiktos šešių Lietuvos savivaldybių paraiškos: Anykščių, Jonavos, Kauno, Klaipėdos, Plungės ir Rokiškio. Konkursas vyko dviem etapais, antrajame varžėsi Kauno ir Klaipėdos miestai. Atranka buvo organizuojama vadovaujantis Europos kultūros sostinės atrankos taisyklėmis, kurios buvo patvirtintos Europos Parlamento ir Europos Tarybos sprendimu Nr. 445/2014/ES.

Europos kultūros sostinės vardas kasmet suteikiamas ne daugiau kaip vienam miestui kiekvienoje iš dviejų ES valstybių narių. 2022 m. teisę vienam miestui suteikti šį vardą yra gavusi Lietuva ir Liuksemburgas.

Ši iniciatyva įgyvendinama nuo 1985 m. ir laikoma sėkmingiausiu Europos Sąjungos projektu kultūros srityje. Per šį laiką įvairiose šalyse buvo nominuota beveik 70 miestų, visi jie turėjo galimybę atkreipti į save dėmesį nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Programą „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ įgyvendins viešoji įstaiga „Kaunas 2022“.

Paskelbta 2022 metų Europos kultūros sostinės ekspertų grupės galutinės atrankos etapo ataskaita

Ataskaita paskelbta po šių metų kovo 29 d. Kultūros ministerijoje vykusios galutinės Europos kultūros sostinės 2022 atrankos, kurioje savo paraiškas ir jose išdėstytas programas pristatė Kauno ir Klaipėdos savivaldybės.

Su miestų paraiškomis susipažino Europos Parlamento, Europos Komisijos, Tarybos ir Regionų komiteto deleguota 10 ekspertų grupė, kuri abi paraiškas vertino pagal patvirtintas šešias kriterijų kategorijas: programos įnašas į ilgalaikę miesto vystymosi strategiją; europinis programos aspektas; siūlomos programos kultūros ir meno turinys; turimi programos įgyvendinimo pajėgumai; informavimo veikla; programos valdymas.

Atsižvelgdama į šiuos kriterijus ekspertų grupė parengė abiejų miestų – Kauno ir Klaipėdos – paraiškų vertinimo ataskaitą ir rekomendavo Europos kultūros sostine 2022 paskelbti Kauną. Ataskaitoje taip pat yra pateiktos rekomendacijos atrinktajai Europos kultūros sostinei, siekiant tinkamai įgyvendinti pateiktą programą ir pasiekti planuojamus rezultatus.

Remiantis ekspertų grupės ataskaitoje pateikta rekomendacija, Kultūros ministerija suteiks Kaunui Europos kultūros sostinės vardą ir praneš apie tai Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Regionų komitetui.

Ekspertų grupė, rekomenduodama miestą, kuriam turėtų būti suteiktas Europos kultūros sostinės vardas, taip pat rekomendavo šiam miestui skirti Melinos Mercouri vardo apdovanojimą – 1 500 000 eurų. Skirtas miestui apdovanojimas išmokamas ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo pabaigos, su sąlyga, kad išrinktas miestas laikysis įsipareigojimų, prisiimtų teikiant paraišką, atitiks Europos kultūros sostinės vardo suteikimo kriterijus ir atsižvelgs į stebėsenos ataskaitose pateiktas ekspertų grupės rekomendacijas.

Galutinės atrankos ataskaita

Galutinės atrankos ataskaita (anglų k.)


Kovo 29 d. Kultūros ministerijoje iškilmingai paskelbtas Europos kultūros sostinės 2022 (EKS) atrankos konkurso nugalėtojas. Juo tapo Kaunas.

Suteikti EKS titulą Kauno miestui rekomendavo ES institucijų deleguotų 10-ies nepriklausomų ekspertų grupė. Antrajame atrankos etape dėl EKS titulo varžėsi Kaunas ir Klaipėda. Šią teisę miestai buvo iškovoję sėkmingai įveikę išankstinės atrankos etapą, kuriame taip pat dalyvavo Anykščiai, Jonava, Plungė ir Rokiškis.

„Europos kultūros sostinės veiksmai brandins pamatinio kultūros vaidmens suvokimą, augins pasitikėjimą savimi, visuomene ir valstybe. Tai šansas susitelkti ir pademonstruoti kultūros potencialą paspartinti socialinius, ekonominius ir urbanistinius plėtros procesus, kurie nebus lokalūs, jie paveiks visą Lietuvą. Šis projektas svarbus nacionaliniu lygiu, todėl jam numatyta atitinkama Vyriausybės parama”, – sveikindama konkurso nugalėtojus teigė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

EKS atrankos procedūra Lietuvoje buvo pradėta 2015 m., vadovaujantis Europos Parlamento ir Europos Tarybos sprendimu. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija parengė konkurso 2022 Europos kultūros sostinės vardui Lietuvos Respublikoje gauti taisykles bei pakvietė miestus teikti paraiškas. Konkursas vyko dviem etapais. Į antrąjį etapą patekę miestai turėjo papildyti savo paraiškas pagal ekspertų pateiktas rekomendacijas. 2017 m. kovo 27 d. buvo surengtas ekspertų vizitas į Klaipėdą, kovo 28 d. – į Kauną. Galutinis atrankos konkursas įvyko kovo 29 d. Kultūros ministerijoje.

Europos kultūros sostinės yra skelbiamos nuo 1985 m. Ši iniciatyva laikoma sėkmingiausiu Europos Sąjungos projektu kultūros srityje. Per šį laiką įvairiose šalyse buvo nominuota daugiau nei 60 miestų, visi jie turėjo galimybę atkreipti į save dėmesį nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Europos kultūros sostinės vardas kasmet suteikiamas ne daugiau kaip vienam miestui kiekvienoje iš dviejų valstybių narių, 2022-iais metais teisė gauti Europos kultūros sostinės vardą suteikiama Lietuvai ir Liuksemburgui.


Kviečiame susipažinti su Kauno ir Klaipėdos – galutinėje atrankoje dalyvavusių miestų – paraiškomis Europos kultūros sostinės 2022 vardui gauti

Galutinei atrankai pateiktos paraiškos:

Kauno paraiška lietuvių k.

Kauno paraiška anglų k.

Klaipėdos paraiška lietuvių k.

Klaipėdos paraiška anglų k.

Išankstinei atrankai pateiktos paraiškos:

Kauno išankstinė paraiška lietuvių k.

Kauno išankstinė paraiška anglų k.

Klaipėdos išankstinė paraiška lietuvių k.

Klaipėdos išankstinė paraiška anglų k.


Paskelbta 2022 metų Europos kultūros sostinės ekspertų grupės ataskaita

Ataskaita paskelbta po šių metų birželio mėn. Kultūros ministerijoje vykusios išankstinės Europos kultūros sostinės 2022 atrankos, kurioje savo paraiškas ir jose išdėstytas programas pristatė šešios Lietuvos savivaldybės – Anykščiai, Jonava, Kaunas, Klaipėda, Plungė ir Rokiškis.

Su miestų paraiškomis susipažino Europos Parlamento, Europos Komisijos, Tarybos ir Regionų komiteto deleguota 10 ekspertų grupė, kuri visas paraiškas vertino pagal patvirtintas šešias kriterijų kategorijas: programos įnašas į ilgalaikę miesto vystymosi strategiją; europinis programos aspektas; siūlomos programos kultūros ir meno turinys; turimi programos įgyvendinimo pajėgumai; informavimo veikla; programos valdymas.

Į galutinį miestų kandidatų sąrašą atrinkti Kaunas ir Klaipėda.

Ekspertų grupės ataskaitoje pateikiamas bendras paraiškų vertinimas ir rekomendacijos į galutinį sąrašą patekusiems miestams kandidatams.

Patikslintos ir papildytos Kauno ir Klaipėdos savivaldybių paraiškos galutinei atrankai turi būti pateiktos iki 2017 m. vasario 28 d. imtinai.

Galutinės atrankos posėdis vyks 2017 m. kovo 29 d.

Išankstinės atrankos ataskaita (anglų k.)


Kaunas ir Klaipėda atrinkti į antrą Europos kultūros sostinės 2022 atrankos etapą

2016 m. birželio 20-21 d. Kultūros ministerijoje vyko išankstinė Europos kultūros sostinės 2022 atranka, kurioje buvo svarstomos šešių Lietuvos savivaldybių – Anykščių, Jonavos, Kauno, Klaipėdos, Plungės ir Rokiškio – pateiktos paraiškos. Po išankstinės atrankos į galutinį miestų kandidatų sąrašą pateko Kauno ir Klaipėdos miestų parengtos paraiškos.

Galutinis sprendimas dėl Europos kultūros sostinės vardo suteikimo turi būti priimtas 2017 m. pavasarį.

Dviejų etapų atranką laimėjusiam miestui, kuriam bus suteiktas Europos kultūros sostinės vardas, gali būti skirtas 1 500 000 eurų Melinos Mercouri vardo apdovanojimas, finansuojamas pagal programą „Kūrybiška Europa“, patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1295/2013

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio komiteto posėdžio protokolo išrašu dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo programai „Europos kultūros sostinė – 2022“.


Kvietimas dalyvauti nacionalinėje atrankoje 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti

Miestų patiektos paraiškos buvo parengtos vadovaujantis 2015 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbtu kvietimu Lietuvos miestams dalyvauti nacionalinėje atrankoje 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti.

Europos kultūros sostinės vardas kasmet suteikiamas ne daugiau kaip vienam miestui kiekvienoje iš dviejų valstybių narių. 2022 metais dvi valstybės narės, kurių miestams suteikiama teisė gauti Europos kultūros sostinės vardą, yra Lietuva ir Liuksemburgas.

Kvietimas miestams teikti paraiškas yra grindžiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Europos Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020-2033 metais.

Paskelbtame kvietime yra apžvelgiami kriterijai, kurie taikomi vertinant miestų paraiškas, pateikiama informacija apie atrankos procedūrą ir atranką vykdysiančią Europos Sąjungos ekspertų grupę.

Kultūros ministerija yra vadovaujančioji institucija, atsakinga už atrankos procedūrą atrenkant Lietuvos miestą, kuriam 2022 metais būtų suteiktas Europos kultūros sostinės vardas.

Lietuvos miestai, norintys pateikti paraišką 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti, turėjo atsiliepti į šį kvietimą užpildydami kvietimo 1 priede pateikiamą paraiškos formą ir 2 priede pateikiamą sąžiningumo deklaracijos formą.


Pagrindiniai dokumentai:

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m.

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti 2022 metų Europos Sąjungos veiksmuose „Europos kultūros sostinė“ Lietuvos Respublikoje (.pdf)

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas Teisės aktų registre

Call for submission of applications for the Union action “European Capital of Culture” for the year 2022 in the Republic of Lithuania (.pdf)

1. priedas / Annex 1: Paraiškos forma (.doc)   Application form (.doc)

2. priedas / Annex 2: Miesto sąžiningumo deklaracija (.doc)   “Declaration of honour“ form (.doc)

Konkurso 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui Lietuvos Respublikoje gauti taisyklės (.pdf)

Konkurso taisyklės paskelbtos Teisės aktų registre

Rules of procedure for the 2022 European Capital of Culture title competition in the Republic of Lithuania (.pdf)

Pagalbiniai dokumentai:

Paraiškų rengimo vadovas miestams (.pdf)   Guide for cities preparing to bid (.pdf)

Europos kultūros sostinės rezultatų vertinimo gairės (.pdf)   Guidelines for the cities' own evaluations of the results of each European Capital of Culture (.pdf)

Naudinga informacija:

Europos Komisijos informacija apie Europos kultūros sostines (anglų k., buvusių ir būsimų Europos kultūros sostinių apžvalga, ekspertų ataskaitos)

Europos kultūros sostinių politikos darbo grupės medžiaga (anglų k., rekomendacijos dėl miestų atliekamų Europos kultūros sostinių metų rezultatų tyrimų ir vertinimo)

Tyrimai:

Europos kultūros sostinės: sėkmės strategijos ir ilgalaikis poveikis (.pdf, anglų k., 2013, Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komiteto užsakymu)

Kontaktas pasiteiravimui: eks@lrkm.lt, tel.(8-5) 219 3454, Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyrius

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-14