Dėl tarpininkavimo išduodant vizas

Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka užsienietis gali būti atleistas nuo prievolės sumokėti valstybės rinkliavą už prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio.

Informacija apie tai, kuriais atvejais gali būti išduodamos nemokamos vizos, yra pateikta Užsienio reikalų ministerijos svetainėje www.urm.lt (žr. Konsulinė informacija https://keliauk.urm.lt/atvykstantiems/is-kur-atvykstate).

Bendra Šengeno vizų išdavimo tvarka kultūros renginių dalyviams yra išaiškinta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento rašte Nr. (25.3.2)3-4824.

Susiję teisės aktai:

Europos Sąjungos susitarimai su trečiosiomis valstybėmis dėl Šengeno vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

Dėmesio nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečių prašymų išduoti vizas priėmimas Lietuvos Respublikos vizų tarnybose užsienyje yra sustabdytas.
Daugiau info čia: https://ru.mfa.lt/ru/lt/konsuline-informacija/aktuali-informacija/vizos

Susitarimai gali būti papildomi, atnaujinami ar atšaukiami, todėl dėl konkretaus susitarimo aktualios redakcijos būtina pasitikrinti aukščiau nurodytuose interneto tinklalapiuose.

Kultūros renginio organizatorius, pageidaujantis Kultūros ministerijos tarpininkavimo dėl nemokamos vizos užsieniečiui laikinai atvykti, turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame, be būtinųjų duomenų (kviečiamojo asmens vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė (jei turi), kelionės dokumentas, jo serija, numeris, išdavimo data ir galiojimo data), turi būti nurodomas kviečiamo užsieniečio statusas (kūrėjas, atlikėjas, kultūros įstaigos specialistas, kultūros vadybininkas, ekspertas), kelionės tikslas (renginio pavadinimas, data arba renginių tvarkaraštis). Renginio organizatorius turi įsipareigoti aprūpinti kviečiamus užsieniečius gyvenamuoju plotu, padengti gydymo ir kitas jų išlaikymo Lietuvos Respublikoje išlaidas, taip pat, užsieniečiams pažeidus Lietuvos Respublikos įstatymus – padengti jų išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos išlaidas. Prašymas turi būti pasirašytas besikreipiančios įstaigos / įmonės vadovo (ar įgalioto asmens).

Kultūros ministerija sprendimą dėl tarpininkavimo ar atsisakymo tarpininkauti priima per 5 darbo dienas ir, priėmusi sprendimą tarpininkauti, apie priimtą sprendimą informuoja Lietuvos Respublikos atstovybę ar konsulinę įstaigą atitinkamoje valstybėje bei prašymo teikėją.

Teigiamą sprendimą dėl tarpininkavimo ministerija priima tais atvejais, kai prašymai yra gaunami dėl kultūros projektų, kurie yra įtraukti į tarpvalstybinius susitarimus, kurie yra remiami ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos kino centro, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ar tuomet, kai prašymai gaunami iš pavaldžių įstaigų, priskirtų ministerijos reguliavimo sričiai.

Kultūros ministerijai atmetus prašymą dėl tarpininkavimo išduodant vizas be konsulinio mokesčio, galutinį sprendimą dėl šių vizų išdavimo priima Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos atitinkamose užsienio valstybėse.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-21