Baltijos kultūros fondas

Nuo 2019 m. Baltijos kultūros fondo lėšomis finansuojami jungtiniai Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūros projektai. Vadovaujantis trijų Baltijos valstybių kultūros ministerijų 2018 m. liepos 8 d. pasirašytu susitarimu dėl Baltijos valstybių kultūros fondo steigimo, Baltijos kultūros fondo tikslas – skatinti Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą ir stiprinti Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūros tarptautiškumą per bendrus kultūros projektus ir renginius. Lėšos projektams skiriamos kasmet.

Baltijos kultūros fondas finansuoja profesionalius architektūros, vaizduojamųjų menų, dizaino, literatūros, muzikos, scenos menų, bibliotekų, muziejų, archyvų bei tarpdisciplininius projektus.

Rotaciniu principu Fondą administruoja nacionaliniai kultūros fondai, keisdamiesi kas trejus metus; Estijos kultūros fondas yra pirmasis, koordinuojantis Fondo veiklą.

Kiekviena Baltijos šalis kasmet Fondui skiria 100 000 eurų. Fondas taip pat priima ir kitas aukojamas lėšas.

Projektų finansavimas svyruoja nuo 25 000 iki 100 000 eurų, projekto vykdytojams prisidedant ne mažiau kaip 20 proc. savo ar kitomis lėšomis. Pretenduoti į Fondo finansavimą gali tik Lietuvoje, Estijoje ar Latvijoje registruoti juridiniai asmenys. Projektas privalo turėti vadovaujančią organizaciją, kuri teikia paraišką finansavimui gauti, o projekto partneriu turi būti bent po vieną juridinį asmenį iš kiekvienos Baltijos valstybės.

Projektų paraiškas vertina ekspertų komitetas, sudarytas iš šešių narių, atstovaujančių skirtingas kultūros sritis ir paskirtų trejų metų laikotarpiui. Kiekvienai šaliai atstovauja du komiteto nariai, kuriuos skiria Fondą administruojančių nacionalinių kultūros fondų valdymo tarybos.

Baltijos kultūros fondo įstatai, paraiškų teikimo tvarka ir Fondo logotipas pateikiami programos tinklalapyje adresu https://www.kulka.ee/programmes/baltic-culture-fund. Fondo darbo kalba yra anglų kalba.

Kontaktai:

Estija

Estijos kultūros fondas

Suur-Karja 23, 10148 Talinas

Fondo valdymo laikotarpis: Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d

Latvija

Valstybinis kultūros rėmimo fondas

K.Valdemāra iela 20, Ryga, LV-1010

Fondo valdymo laikotarpis: Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d

Lietuva

Lietuvos kultūros taryba

Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius

Fondo valdymo laikotarpis: Nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-18