2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė sprendimą 2018 m. paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Europos kultūros paveldo metų šūkis – „Mūsų paveldas: praeitis pasitinka ateitį“.

Bendrieji Europos kultūros paveldo metų tikslai – skatinti ir remti Europos Sąjungos įvairių lygių institucijų pastangas, bendradarbiaujant su kultūros paveldo sektoriumi ir platesne pilietine visuomene, saugoti, ginti, naudoti, turtinti, branginti ir viešinti Europos kultūros paveldą.

Europos kultūros paveldo metais siekiama prisidėti prie Europos kultūros paveldo, kaip esminio kultūros įvairovės ir kultūrų dialogo elemento, vaidmens viešinimo (konservavimas, saugojimas, prieinamumas, švietimas, socialinės įtraukties ir integracijos skatinimas); didinti Europos kultūros paveldo socialinį ir ekonominį potencialą, kultūros paveldu grindžiamas inovacijas, darnų vystymąsi ir turizmą, socialinę sanglaudą ir užimtumą; atsižvelgiant į Europos patirtį kultūros paveldo srityje, skatinti kultūros paveldą kaip svarbų Europos Sąjungos ir trečiųjų valstybių santykių elementą.


Europos kultūros paveldo metai Lietuvoje

Siekiant institucijų ir organizacijų veiklų ir resursų sinergijos, veiklos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, sietos su veiklomis, skatinančiomis modernėjančios Europos bendro kultūros paveldo suvokimą, ypatingą dėmesį skiriant modernizacijos ženklams Lietuvoje, ypač modernizmo architektūrai (siejant su „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, Kauno modernizmo architektūros nominacinės bylos, siekiant šią vertybę įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą rengimu). Pagrindiniai renginiai: Europos paveldo dienų metu (2018 m. rugsėjo 21–23 d.) daugelyje Lietuvos savivaldybių surengtos specialios Europos paveldo dienų programos (127 renginiai, per 5,3 tūkst. dalyvių, aktualizuoti 340 kultūros paveldo objektai).

2018 m. kultūros paveldas ir jo Europos dimensija tapo tradicinių kasmetinių renginių – Muziejų nakties, Kultūros nakties Vilniuje (aktualizuotas Bazilijonų ansamblis), Lietuvos muziejų kelio tema. Metai prasidėjo specialia Kultūros ministerijos rengta apskritojo stalo diskusija-forumas Vilniaus knygų mugėje „Europos kultūros paveldas: išsaugoti, aktualizuoti ir perduoti ateities kartoms“, išleistas specialus Baltijos šalių leidinys „Aplankykime savo kaimynus“, surengti 3 specializuoti seminarai. Su ES programa „Kūrybiška Europa“ surengta atvira diskusija „Architektūra ir kalba“ Atviros architektūros festivalio „Open House Vilnius“ metu, visus metus per Lietuvos nacionalinę televiziją transliuoti Europos kultūros paveldo metams skirti specialūs informaciniai video klipai. 2018 m. rudenį Kaune vyko tarptautinė konferencija „Modernizmas ateičiai“ (Kultūros ministerija skyrė dalinį finansavimą), (~400 dalyvių., iš jų – 20 pranešėjų iš Lietuvos ir užsienio), kurią lydėjo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos organizuotas tarptautinis modernizmo miestų forumas.


Eropos kultūros paveldo metų (2018 m.) įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų planą rasite: čia

Europos Komisijos interneto svetainę, skirtą Europos kultūros paveldo metams (2018 m.) rasite: čia

 


Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-14