Kultūros centrai

Kultūros centrai yra kultūros židiniai, kurie sudaro sąlygas profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidai, gyventojų kūrybinei raiškai. Kultūros ministerijos valdymo sričiai priklausantis Lietuvos nacionalinis kultūros centras įpareigotas organizuoti etninės kultūros ir mėgėjų meno veiklą, metodiškai jai vadovauti, rengti dainų šventes, kitas reikšmingas kultūros akcijas.

Lietuvoje veikia 159 kultūros centrai (juridiniai vienetai) ir 475 jų struktūriniai padaliniai. Įstatymu nustatyta tvarka kultūros centrai yra akredituojami ir jiems suteikiamos kategorijos. 218 kultūros centrams (ir jų padaliniams) yra suteikta akreditacija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-07