Naujojo europinio bauhauzo prizas ir festivalis

2021 metais Europos Komisija pristatė Naujojo europinio bauhauzo prizus, kurie skirti pagerbti įvairias iniciatyvas ir projektus, skleidžiančius Naujojo europinio bauhauzo vertybes. Dešimtyje kategorijų prizais buvo apdovanotos pirmosios ir antrosios vietos.

2022 metais kartu su kvietimu teikti paraiškas prizams Europos Komisija paskelbė apie Naujojo europinio bauhauzo festivalį, kuris Briuselyje (ir visoje Europoje) subūrė parodas, meninius performansus, konferencijas ir seminarus Naujojo europinio bauhauzo tema. Festivalį vainikavo Naujojo europinio bauhauzo prizų apdovanojimai. Keturiose kategorijoje buvo apdovanotos pirmosios ir antrosios vietos.

Kategorijoje „Bendrystės jausmo atgaivinimas“ (angl. Regaining a sense of belonging) buvo apdovanotas projektas iš Lietuvos – Genius Loci: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė. Šis projektas apima piliečių įsitraukimą ir dalyvavimą planuojant Šančių rajono teritoriją. Projekto metu parengti trys skirtingi Šančių rajono žemėlapiai: atminties, dabarties ir gamtos.

2023 metų Naujojo europinio bauhauzo prizas bus orientuotas į edukacijos temą.

Europos Komisija paskelbė kvietimą ekspertams, kurie vertintų 2023 metų Naujojo europinio bauhauzo prizo paraiškas. Kviečiami ekspertai privalo turėti akademinę ir (ar) profesinę patirtį bent vienoje iš šių temų:

  • Tvarumas (aplinkosauginis tvarumas, aprėpiantis klimato kaitos iššūkius, apykaitumą, biologinę įvairovę ir pan.);
  • Estetika ir patirties kokybė (dizainas, menai, kultūra, architektūra ir pan.);
  • Įtraukumas (lygios galimybės, visuomenės dalyvavimas, piliečių įsitraukimas, „co-design“, universalusis dizainas, prieinamumas, įperkamumas).

Paraiškų terminas sausio 31 d.: Publication of Calls for expressions of interest - DG REGIO - Regional Policy - European Commission (europa.eu)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-10