header image

Naujasis europinis bauhauzas

2021 m. sausio 18 d. Europos Komisija paskelbė tarpdisciplininę iniciatyvą – Naujasis europinis bauhauzas (angl. New European Bauhaus), kuri yra aplinkos, ekonomikos ir kultūros projektas, sujungiantis dizainą, tvarumą, prieinamumą, įperkamumą ir Europos žaliojo kurso įgyvendinimą.

Naujasis europinis bauhauzas – tai Europos Komisijos siūlymas visoje Europoje susitarti, kaip atrodys mūsų miestai, vadovaujantis pažangiausiais ekologiniais, kultūriniais ir socialinės sanklodos standartais. Naujasis europinis bauhauzas nėra vien tik miestų architektams skirtas iššūkis, o bendras visuomenės uždavinys. Pasak Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen, jei Europos žaliasis kursas turi sielą, ji yra Naujasis europinis bauhauzas, nes šis sukėlė tikrą kūrybingumo sprogimą Europos Sąjungoje. Naujasis europinis bauhauzas – tai vilties projektas.

Europos Komisijos idėja apima teritorijų planavimą, statybą, architektūrą, urbanistiką, ieško sąlyčio taškų tarp estetikos, meno, mokslo, darnaus planavimo, technologijų ir inovacijų, žiedinės ekonomikos. Siūloma, kad šioje ateities vizijoje atsispindėtų novatoriškas požiūris į gyvenimo būdą ir aplinkos kokybę, skatinama žalioji pertvarka ruošiantis pereiti prie klimatui neutralių miestų.

Naujasis europinis bauhauzas propaguoja šias vertybes:

  • tvarumą;
  • bendrystę;
  • estetiką.

NEB iniciatyvos pristatymas

2021 metais Europos Komisija pristatė Naujojo europinio bauhauzo prizus, kurie skirti pagerbti įvairias iniciatyvas ir projektus, skleidžiančius Naujojo europinio bauhauzo vertybes. Dešimtyje kategorijų prizais buvo apdovanotos pirmosios ir antrosios vietos.

2022 metais kartu su kvietimu teikti paraiškas prizams Europos Komisija paskelbė apie Naujojo europinio bauhauzo festivalį, kuris Briuselyje (ir visoje Europoje) subūrė parodas, meninius performansus, konferencijas ir seminarus Naujojo europinio bauhauzo tema. Festivalį vainikavo Naujojo europinio bauhauzo prizų apdovanojimai. Keturiose kategorijoje buvo apdovanotos pirmosios ir antrosios vietos.

Kategorijoje „Bendrystės jausmo atgaivinimas“ (angl. Regaining a sense of belonging) buvo apdovanotas projektas iš Lietuvos – Genius Loci: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė. Šis projektas apima piliečių įsitraukimą ir dalyvavimą planuojant Šančių rajono teritoriją. Projekto metu parengti trys skirtingi Šančių rajono žemėlapiai: atminties, dabarties ir gamtos.

2023 metų Naujojo europinio bauhauzo prizas bus orientuotas į edukacijos temą.

Europos Komisija paskelbė kvietimą ekspertams, kurie vertintų 2023 metų Naujojo europinio bauhauzo prizo paraiškas. Kviečiami ekspertai privalo turėti akademinę ir (ar) profesinę patirtį bent vienoje iš šių temų:

  • Tvarumas (aplinkosauginis tvarumas, aprėpiantis klimato kaitos iššūkius, apykaitumą, biologinę įvairovę ir pan.);
  • Estetika ir patirties kokybė (dizainas, menai, kultūra, architektūra ir pan.);
  • Įtraukumas (lygios galimybės, visuomenės dalyvavimas, piliečių įsitraukimas, „co-design“, universalusis dizainas, prieinamumas, įperkamumas).

Paraiškų terminas sausio 31 d.: Publication of Calls for expressions of interest - DG REGIO - Regional Policy - European Commission (europa.eu)

Aktualūs kvietimai teikti paraiškas žinių keitimosi projektams ar finansavimui, susijusiems su Naujuoju europiniu bauhauzu.

Šio kvietimo tikslas – sukurti kontaktų ir partnerių tinklą, padėti projektams tapti labiau matomesniems Naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos kontekste ir padėti pasiruošti 2023 m. Naujojo europinio bauhauzo prizų kvietimui, kuris bus nukreiptas į švietimą. Paraiškas galima teikti iki 2022 metų pabaigos.

Mobilumo stipendijos architektūros, kultūros paveldo, dizaino, mados dizaino, vertimo, muzikos, vizualiųjų menų ir scenos menų srityse. Šios stipendijos yra dalis Naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos įgyvendinimo programos.

Kvietimas skirtas inovatyviems gyvenamosios aplinkos sprendimams, kurie atliepia NEB vertybes (estetika, tvarumas ir įtraukumas) ir Europos žaliojo kurso tikslus. Paraiškų terminas: 2023 m. sausio 19 d.

Kvietimas skirtas projektams šiose temose:

  • Statyba ir renovacija, kuri remiasi žiediniais ir neutralumo anglies dioksido atžvilgiu tikslais;
  • ultūros paveldo apsauga ir transformacija;
  • astatų transformavimas ir pritaikymas įperkamiems apgyvendinimo sprendimams;
  • Urbanistinių vietų regeneracija.

 

Reda Aleliūnaitė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausioji specialistė
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 47 654

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-13