Valstybinės koncertinės organizacijos

Be tiesioginės koncertinės veiklos, minėtos įstaigos, taip pat ir nevalstybinės rengia Lietuvoje tarptautinius profesionalaus meno festivalius ir konkursus.

Sprendžiant daugelį profesionalaus muzikos ir klasikinio bei šiuolaikinio šokio menų klausimų patariamojo balso teise dalyvauja specialiosios ekspertų komisijos, vykdančios atskirų meno sričių eksperto ir konsultanto funkcijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-13