header image

Muzika

Kultūros ministerija formuoja valstybės politiką profesionaliojo meno srityje ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

Lietuvos profesionalioji muzikinė kultūra apima plačią kultūros reiškinių, susijusių su muzika, sritį: profesionaliąją muzikinę kūrybą, profesionalųjį atlikimo meną, muzikos įstaigas, muzikinį ugdymą, muzikos atlikimo priemones.

Nuolatinė valstybės parama šiai nekomercinės muzikinės kultūros sričiai, daugelį metų puoselėta ir plėsta muzikinio ugdymo sistema sudarė prielaidas susiformuoti valstybėje profesionalaus muzikos meno įstaigoms – muzikiniams teatrams bei įvairiems muzikiniams kolektyvams.

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, turintis profesionalią klasikinio baleto trupę, pelniusią šalies ir užsienio žiūrovų pripažinimą;

Kauno valstybinis muzikinis teatras, perėmęs istorinio valstybės teatro tradicijas ir praturtinęs jas pasaulyje populiariais operetės ir miuziklo žanrais;

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, kuris greta įprasto klasikinio muzikinio teatro repertuaro savo naujausiuose pastatymuose eksperimentuojantis įvairių žanrų junginiais ir formomis.

Be tiesioginės koncertinės veiklos, minėtos įstaigos, taip pat ir nevalstybinės rengia Lietuvoje tarptautinius profesionalaus meno festivalius ir konkursus.

Sprendžiant daugelį profesionalaus muzikos ir klasikinio bei šiuolaikinio šokio menų klausimų patariamojo balso teise dalyvauja specialiosios ekspertų komisijos, vykdančios atskirų meno sričių eksperto ir konsultanto funkcijas.

Aukštas profesinis muzikinės ir šokio kultūros lygis sudarė prielaidas organizuoti šalyje tarptautinius festivalius bei konkursus, kurie tapo reikšmingais ne tik Lietuvos, bet ir Baltijos jūros regiono ar Europos muzikos ir šokio kultūros renginiais. Tai – Vilniaus festivalisŠiuolaikinės muzikos festivalis „Gaida“,  tarptautiniai džiazo muzikos festivaliai VilniujeKauneBirštoneKlaipėdoje, Pažaislio muzikos festivalisMuzikinis rugpjūtis pajūryjeŠiuolaikinio šokio festivalis Naujasis Baltijos šokis”Senosios muzikos festivalis „Banchetto Musicale“Thomo Manno festivalis ir daugelis kitų. Atsižvelgiant į renginių poveikį kultūros procesams, daugeliui teikiama valstybės finansinė parama.

Valstybė remia ne tik profesionalaus meno kūrėjų bei atlikėjų projektus, bet teikia paramą jauniems talentingiems muzikams, vykstantiems į prestižinius tarptautinius konkursus, meistriškumo kursus, seminarus, studijoms užsienio aukštosiose meno mokyklose.

Irena Didžiulienė, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo grupės vyriausioji specialistė
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 45 519

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22