Muzika

Aktuali informacija


Lietuvos profesionalioji muzikinė kultūra apima plačią kultūros reiškinių, susijusių su muzika, sritį: profesionaliąją muzikinę kūrybą, profesionalųjį atlikimo meną, muzikos įstaigas, muzikinį ugdymą, muzikos atlikimo priemones.

Nuolatinė valstybės parama šiai nekomercinės muzikinės kultūros sričiai, daugelį metų puoselėta ir plėsta muzikinio ugdymo sistema sudarė prielaidas susiformuoti valstybėje profesionalaus muzikos meno įstaigoms – muzikiniams teatrams bei įvairiems muzikiniams kolektyvams.

Lietuvoje yra trys valstybiniai muzikiniai teatrai:

Profesionaliosios muzikinės kultūros sklaidos šalyje ir užsienyje funkciją vykdo ir septynios valstybinės koncertinės organizacijos:

Be tiesioginės koncertinės veiklos, minėtos įstaigos, taip pat ir nevalstybinės, rengia Lietuvoje tarptautinius profesionalaus meno festivalius ir konkursus.

Sprendžiant daugelį profesionalaus muzikos ir klasikinio bei šiuolaikinio šokio menų klausimų patariamojo balso teise dalyvauja specialiosios ekspertų komisijos, vykdančios atskirų meno sričių eksperto ir konsultanto funkcijas.

Aukštas profesinis muzikinės ir šokio kultūros lygis sudarė prielaidas organizuoti šalyje tarptautinius festivalius bei konkursus, kurie tapo reikšmingais ne tik Lietuvos, bet ir Baltijos jūros regiono ar Europos muzikos ir šokio kultūros renginiais. Tai - Vilniaus festivalis, Šiuolaikinės muzikos festivalis „Gaida“,  tarptautiniai džiazo muzikos festivaliai Vilniuje, Kaune, Birštone, Klaipėdoje, Pažaislio muzikos festivalis, Muzikinis rugpjūtis pajūryje, Šiuolaikinio šokio festivalis Naujasis Baltijos šokis”, Senosios muzikos festivalis „Banchetto Musicale“, Thomo Manno festivalis ir daugelis kitų. Atsižvelgiant į renginių poveikį kultūros procesams, daugeliui teikiama valstybės finansinė parama.


Valstybė remia ne tik profesionalaus meno kūrėjų bei atlikėjų projektus, bet teikia paramą jauniems talentingiems muzikams, vykstantiems į prestižinius tarptautinius konkursus, meistriškumo kursus, seminarus, studijoms užsienio aukštosiose meno mokyklose.


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-24