header image

Muziejai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atlieka šias muziejų veiklos valdymo funkcijas:

  • bendradarbiaudama su muziejų bendruomene formuoja muziejų politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;
  • atlieka nacionalinių ir valstybinių muziejų teikiamų viešųjų paslaugų teikimo administravimo funkcijas, nurodytas Viešojo administravimo įstatymo 20 straipsnyje;
  • atlieka muziejų veiklos rezultatų, muziejinių vertybių apsaugos, apskaitos ir saugojimo sąlygų muziejuose analizę ir stebėseną;
  • nustato muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina, veiklos vertinimo kriterijus;
  • nustato muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina, teikiamų mokamų paslaugų sąrašą, jų įkainių apskaičiavimo ir muziejų lankymo lengvatų taikymo tvarką.

Nacionaliniai muziejai:
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Lietuvos nacionalinis muziejus
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Valstybiniai muziejai:
Kauno IX forto muziejus
Lietuvos aviacijos muziejus
Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Lietuvos jūrų muziejus
Lietuvos liaudies buities muziejus
Lietuvos švietimo istorijos muziejus
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Trakų istorijos muziejus
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus
Žemaičių muziejus „Alka“.

Kultūros ministerija su Latvijos ir Estijos kultūros ministerijomis kasmet organizuoja Baltijos muzeologijos vasaros mokyklą, kurios tikslas – vystyti ir stiprinti muziejinės minties sklaidą Baltijos šalyse, derinant teorijos ir praktikos aspektus, siekiant šių šalių muziejų profesionalėjimo, modernėjimo ir atvirumo visuomenei. Mokykloje dalyvauja po 10 muziejų specialistų iš trijų Baltijos šalių. 2009 m., 2012 m., 2015 m. ir 2018 m., 2022 m. mokykla vyko Lietuvoje, 2004 m. – 2007 m., 2010 m., 2013 m., 2016 m. ir 2019 m.  – Latvijoje, 2008 m., 2011 m., 2014 m., 2017 m., 2020 m. – Estijoje.

Visą detalią informaciją apie Baltijos muzeologijos mokyklos mokymus rasite adresu www.bms.edu.lv

Vaiva Lankelienė, Atminties institucijų politikos grupės patarėja
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 45 992

Laimis Mikelevičius, Atminties institucijų politikos grupės vyriausiasis specialistas
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370 608 45 982

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-18