Literatūra ir leidyba

Literatūros, vienos iš pamatinių kultūros dalių, kūrimas ir sklaida remiami Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos programų lėšomis. Literatūrinės tradicijos saugojimą, senosios literatūros šaltinių publikavimą, šiuolaikinės literatūros kūrinių išleidimą, svarbių humanitarinės literatūros tekstų vertimus valstybė remia šios srities konkurso tvarka teikdama paramą  per Lietuvos kultūros tarybą (LKT). Rašytojams ir vertėjams kasmet paskiriama apie 30  vienerių-dvejų metų trukmės individualių valstybės stipendijų. 

Skatindama bei įvertindama  literatūros kūrėjus bei vertėjus ir kritikus, Kultūros ministerija kasmet skiria  Metų vertėjo krėslo (bendradarbiaudama su Lietuvos PEN centru),  Šv. Jeronimo (bendradarbiaudama su Lietuvių literatūros vertėjų sąjunga), Jotvingių ir Jaunojo jotvingio  (bendradarbiaudama su asociacija ,,Poetinis Druskininkų ruduo“) premijas už geriausias poezijos knygas.

Nuostatai

Martyno Mažvydo premija už nuopelnus lietuvių kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui skiriama už geriausius lietuvių literatūros, kalbos istorijos, kalbos istorijos, kultūros bei knygotyros tyrimus.

Nuostatai

Lietuvių literatūros sklaidos programą iš valstybės lėšų vykdo Lietuvos kultūros institutas (LKI), koordinuojantis lietuvių literatūros  vertimus ir išleidimą užsienio kalbomis,  knygų, jų autorių, vertėjų ir  dailininkų bei  iliustruotojų pristatymą  tarptautiniuose literatūros renginiuose, knygų mugėse, rašytojų mainų ir rezidencijų programose. Kultūros ministerijai remiant  užsienio leidyklose kasmet išleidžiama apie 30 lietuvių autorių knygų, lietuvių literatūros vertėjams į užsienio kalbas kas dveji metais rengiamos vertimo dirbtuvės ir seminarai.

Siūlymus dėl literatūros politikos formavimo ir įgyvendinimo teikia Literatūros taryba. 

Pagrindiniai literatūros festivaliai – po visą Lietuvą išsibarstęs Poezijos pavasaris ir Poetinis Druskininkų ruduo; Lietuvos ir užsienio literatūros aktualijos reflektuojamos tarptautiniame festivalyje ,,Šiaurės vasara“; Rašytojų klubas nuosekliai pristato naujausias knygas bei jų autorius, supažindina su literatūros naujienomis ir aktualijomis.         

Svarbiausias knygai skirtas renginys Lietuvoje – Tarptautinė  Vilniaus knygų mugė, viena didžiausių ir svarbiausių knygų mugių Baltijos šalių regione (apie 400 kultūros renginių,  60-65 tūkst. lankytojų kasmet), vykstanti vasario mėnesį.

Skaitymo skatinimas

Siekiant paskatinti daugiau skaityti ir padėti gerinti skaitymo įgūdžius,  2006 metais patvirtinta Skaitymo skatinimo programa, pagal kurią remiami įvairios skaitymo skatinimo iniciatyvos ir projektai bei Metų knygos rinkimai (organizuoja Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka)  ir Kūrybiškiausių knygų 12-as (organizuoja Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) bei renginys ,,Lietuva skaito“ (koordinuoja LLA), organizuojamas Spaudos atgavimo – gegužės  7 dieną.  

Knygos menas                           

Puoselėdama knygos meną ir knygos kultūrą bei siekdama įvertinti geriausias meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo knygas, Kultūros ministerija kartu su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vilniaus dailės akademija kasmet organizuoja Knygos meno konkursą. Gražiausios Lietuvos knygos pristatomos Vilniaus knygų mugėje bei Frankfurto ir Leipcigo mugių gražiausių pasaulio knygų kolekcijose.

Geriausios ir kūrybingiausios bei originaliausios vaikų knygos, jų  dailininkai ir iliustruotojai  kasmet pristatomi Lietuvos stende Tarptautinėje Bolonijos vaikų knygų mugėje.

Partneriai

Lietuvos kultūros taryba, www.ltkt.lt

Lietuvos kultūros institutas, www.lithuanianculture.lt

Lietuvos rašytojų sąjunga, www.rasytojai.lt

Lietuvių literatūros vertėjų sąjunga, www.llvs.lt

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, www.lnb.lt

Tarptautinės vaikų ir jaunimo knygų asociacijos IBBY Lietuvos skyrius www.rubinaitis.lnb.lt

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, www.llti.lt

Vilniaus dailės akademija, www.vda.lt

Lietuvos dailininkų sąjunga, www.lds.lt

LITEXPO parodų rūmai, www.litexpo.lt

 

Leidyba

Nepriklausomybės laikotarpiu Lietuvos leidybos industrija patyrė visoms posovietinėms šalims būdingus pokyčius – išnyko valstybės išlaikomų leidyklų monopolis, atsirado privačios leidyklos. Sektorius ypač sėkmingai augo (pagal išleidžiamų knygų pavadinimų skaičių ir tiražų vidurkį) 1990-2000 metais, bet  2009 metų finansinė krizė gerokai pristabdė leidybos industrijos plėtrą (pavadinimų skaičius sumažėjo  1500).  Pastaruoju metu situacija stabilizavosi, vėl pastebimas sąlyginis leidybos atsigavimas (per metus išleidžiama apie 3 400 pavadinimų knygų, bendras tiražas 4 280 000 egz.), nors dėl nedidelės lietuvių kalba skaitančiųjų rinkos tiražai ir išleidžiamų knygų skaičius santykinai nedideli ir turi tendenciją mažėti (vidutiniai tiražai originaliosios poezijos 300-800 egz., originaliosios prozos 1000-2000 egz.). Nors didžiausi  tiražai pasiekiami leidžiant verstinę, ypač anglosaksišką prozą (1500-3000 egz.), pastaraisiais metais pastebimas ypač išaugęs domėjimas šiuolaikinių lietuvių rašytojų kūryba.   

2015 metų statistikos duomenimis bent vieną knygą, brošiūrą ar lankstuką išleidusių leidėjų užregistruota 502, nors realiai leidybos rinkoje dalyvauja apie 50-60 leidyklų.

Elektroninių knygų leidyba Lietuvoje dar kuriasi (apie 2 proc. bendrosios leidybos rinkos), tiriamos šios rinkos ir konkurentabilaus funkcionavimo sąlygos, ieškoma  efektyvių  atsiperkančių  sprendimų  jos plėtrai (ypač  įvertinant interneto bei  internetinių ir video žaidimų konkurenciją bei piratinio atgaminimo grėsmę).

Geriausiai išvystytos ir plačiausiai vartojamos šiuo metu yra skaitmeninės mokymo priemonės.

Prieš porą metų Lietuvoje pradėjo veikti ir elektroninių knygų prekybos platforma ,,Milžinas“. 

Spausdintoms knygoms Lietuvoje taikomas  9 proc. , elektroninėms – 21 proc. PVM tarifas.    

1990 metais leidėjai susibūrė į Lietuvos leidėjų asociaciją (LLA), šiandien vienijančią 45 leidyklas, kurios apima 83 procentus  visos  knygų leidybos rinkos.  Nuo 2003 m. LLA priklauso Europos leidėjų Federacijai (FEP), 1999-2012 metais Tarptautinės leidėjų asociacijos (IPA),  nuo 2011 m. - Nacionalinės kultūrinių ir kūrybinių industrijų asociacijos narė. 

2005 metais pradėjo veikti Lietuvos akademinių leidyklų asociacija (LALA), vienijanti 23 universitetų, institutų ir kolegijų leidyklas ir siekianti sukurti šalies akademinės e.leidybos sistemą, virtualią biblioteką, mokslo ir studijų e.dokumentų duomenų bazę.  LALA koordinuoja  šios srities leidėjų dalyvavimą šalies ir tarptautinėse knygų mugėse, tad Lietuvos akademinė leidyba tampa vis labiau matoma ir tarptautiniame akademiniame kontekste. 

2013 metais įsteigta Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija (LiMViLA) vienija 15 leidyklų.

Valstybės finansinė parama knygų išleidimui, leidybos industrijos  projektams, mokymams,  seminarams ir tarptautinio bendradarbiavimo mainams skiriama konkurso būdu per Kultūros tarybą.

Lietuvos leidėjų ir Akademinių leidyklų asociacijos aktyviai dalyvauja rengiant Vilniaus knygų kultūros renginių programą bei organizuojant šalies viešnios pristatymus tarptautinėse knygų mugėse; LLA taip pat yra Lietuvos stendo organizatorė Frankfurto knygų mugėje.

Siekiant suintensyvinti  lietuvių literatūros sklaidą vokiečių kalbos rinkoje  rengiamas Lietuvos dalyvavimas  šalies viešnios teisėmis Leipcigo knygų mugėje 2017 metais; siekdama anglosaksišką rinką supažindinti bei paskatinti glaudesniam bendradarbiavimui literatūros, leidybos bei poligrafijos srityse Lietuva kartu su Latvija bei Estija 2018 metais bus pagrindinės Tarptautinės Londono knygų mugės šalys.  

Gražiausios 2005 metų knygos
Gražiausios 2006 metų knygos
Gražiausios 2007 metų knygos
Gražiausios 2008 metų knygos
Gražiausios 2009 metų knygos
Gražiausios 2010 metų knygos
Gražiausios 2011 metų knygos
Gražiausios 2012 metų knygos
Gražiausios 2013 metų knygos
Gražiausios 2014 metų knygos
Gražiausios 2015 metų knygos
Gražiausios 2016 metų knygos
Gražiausios 2017 metų knygos
Gražiausios 2018 metų knygos
Gražiausios 2018 metų knygos

Gražiausios Lietuvos knygos kasmet dalyvauja Baltijos šalių knygos meno konkursuose, kuriuos organizuoja visų trijų šalių leidėjų asociacijos. Gražiausių knygų stenduose Frankfurto ir Leipcigo knygų mugėse Lietuva kasmet pristato savo kolekcijas ir katalogus. Vaikų knygos,  jų autoriai, dailininkai ir iliustratoriai jau daugelį metų sistemingai ir sėkmingai pristatomi Tarptautinėje Bolonijos vaikų knygų mugėje. 

Didžiausias ir svarbiausias knygos sektoriaus renginys Lietuvoje - kasmet vasario mėnesį vykstanti Vilniaus knygų mugė;  mugės kultūrinę programą rengia Lietuvos kultūros institutas, parodų centras LITEXPO  ir LLA, finansuoja Kultūros ministerija. Tarptautiniu mastu svarbiausias ir reikšmingiausias  leidybos renginys -  Tarptautinė Frankfurto knygų mugė, kurioje Lietuva kasmet dalyvauja.

Didžiausias šiuo metu rengiamas tarptautinis knygos industrijos  ir leidybos verslo projektas – 2018 metais dalyvavimas Londono knygų mugėje šalies viešnios teisėmis kartu su Latvija ir Estija.

Partneriai

Lietuvos leidėjų asociacija, www.lla.lt

Lietuvos akademinių leidyklų asociacija, www.akademinesleidyklos.lt

Lietuvos mažų bei vidutinių leidyklų asociacija, www.leidyklos.org

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-23