Komisijos

Lietuvos Respublikos valstybės švenčių dienų minėjimo organizavimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Prezidento 2017m. sausio 11 d. dekretu Nr. 1K-853 ,,Dėl valstybės švenčių dienų minėjimo organizavimo komisijos sudarymo”

Valstybei reikšmingų minėjimų ekspertų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 04 16 įsakymu Nr. ĮV-358 ,,Dėl  valstybei reikšmingų minėjimų ekspertų komisijos sudarymo‘‘

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. sausio 28 d. nutarimu IX-1338 ,,Dėl Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos“

Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1035

Apdovanojimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu ,,Nešk savo šviesą ir tikėk“ komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. ĮV- 222 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro  2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-19 ,,Dėl apdovanojimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu,,Nešk savo šviesą ir tikėk“ komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo”

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-842 ,,Dėl Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo komisijos tvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-26