Ankstesnių metų minėtinų datų sąrašas

2020 m.

 • Lietuvos Steigiamajam Seimui – 100 m.
 • Julijai Beniuševičiūtei-Žymantienei (Žemaitei), prozininkei, dramaturgei – 175 m.
 • Žygimantui Augustui, Lietuvos DK ir Lenkijos karaliui – 500 m.
 • Barborai Radvilaitei –  LDK didikei, Lenkijos karalienei, Žygimanto Augusto žmonai – 500 m.
 • Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui – 100 m.
 • Lietuvos metraščiui (Bychovco kronikai) – 500 m.
 • Jonui Smilgevičiui, publicistui, 1918 m. vasario 16 d.Nepriklausomybės Akto signatarui – 150 m.

2019 m.

 • Juozui Naujaliui, kompozitoriui – 150 m.
 • Augustinui Savickui, tapytojui – 100 m.
 • Antanui Juškai, kunigui, tautosakininkui, leksikologui – 200 m.
 • Alfonsui Nykai-Niliūnui (Čipkui), poetui, Nacionalinės kultūros ir meno  premijos laureatui – 100 m.
 • Pranciškaus Skorinos spaustuvei Vilniuje, pirmajai LDK – 500 m.
 • Juozapui Čechavičiui, dailininkui, fotografui – 200 m.
 • Juozui Tumui-Vaižgantui, prozininkui, literatūros istorikui – 150 m.
 • Eduardui Balsiui, kompozitoriui – 100 m.
 • Donatui Malinauskui, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarui – 150 m. 
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-18