2021 m. minėtinų datų sąrašas

  • Vytauto Didžiojo karo muziejui – 100 metų.
  • Lietuvos įstojimui į Tautų Sąjungą – 100 metų.
  • Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijai ir Tarpusavio įžado aktui – 230 metų.
  • Birutei Marijai Alseikaitei-Gimbutienei, lietuvių kilmės archeologei ir antropologei, archeomitologijos pradininkei, tyrusiai Europos neolito ir bronzos amžiaus kultūras, – 100 metų.
  • Juozui Albinui Lukšai-Daumantui, partizanui, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Vyriausiosios vadovybės Žvalgybos skyriaus viršininkui ir LLKS įgaliotiniui užsieniui – 100 metų.
  • Vytautui Mačerniui, poetui – 100 metų.
  • Juozui Zikarui, skulptoriui – 140 metų.
  • Vincentui Sladkevičiui, kardinolui – 100 metų.
  • Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai, mokslininkui, botanikui, pedagogui, žemaičių raštijos veikėjui ir mokslo terminų kūrėjui, bibliofilui, kunigui pranciškonui – 250 metų.
  • Lietuvai pagražinti draugijai –100 metų.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-03