exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-11 18:00 iki 2020-12-13 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimas

Ataskaita už 2019 m. I–III ketv. vykdomas veiklas

2019 – 2020 M. MINĖTINŲ DATŲ SĄRAŠAS

2019 m.

Juozui Naujaliui, kompozitoriui – 150 m.

Augustinui Savickui, tapytojui – 100 m.

Antanui Juškai, kunigui, tautosakininkui, leksikologui – 200 m.

Alfonsui Nykai-Niliūnui (Čipkui), poetui, Nacionalinės kultūros ir meno  premijos laureatui – 100 m.

Pranciškaus Skorinos spaustuvei Vilniuje, pirmajai LDK – 500 m.

Juozapui Čechavičiui, dailininkui, fotografui – 200 m.

Juozui Tumui-Vaižgantui, prozininkui, literatūros istorikui – 150 m.

Eduardui Balsiui, kompozitoriui – 100 m.

Donatui Malinauskui, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarui – 150 m. 

2020 m.

Lietuvos Steigiamajam Seimui – 100 m.

Julijai Beniuševičiūtei Žymantienei Žemaitei, prozininkei, dramaturgei – 175 m.

Žygimantui Augustui, Lietuvos DK ir Lenkijos karaliui – 500 m.

Barborai Radvilaitei –  LDK didikei, Lenkijos karalienei, Žygimanto Augusto žmonai – 500 m.

Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui – 100 m.

Lietuvos metraščiui (Bychovco kronikai) – 500 m.

Jonui Smilgevičiui, publicistui, 1918 m. vasario 16 d.Nepriklausomybės Akto signatarui – 150 m.

Dalyvaujant valstybės politikos įgyvendinime istorinės ir kultūrinės atminties įprasminimo srityje ir skatinant Lietuvos Respublikos piliečių sąmoningą kultūrinės tapatybės kūrimą, taip pat ugdant pagarbą valstybei, jos istorijai, nacionalinei kultūrai, lituanistikos tradicijoms ir paveldui, plėtojant įvairių sričių sinergiją bei puoselėjant kūrybiškumą:

Veikla vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus bei atsižvelgiant į komisijų rekomendacijas.

Programų finansavimas Kultūros ministerijos biudžeto lėšomis atliekamas vadovaujantis patvirtintomis dalinio finansavimo taisyklėmis ir vykdant viešuosius pirkimus.

Konkurso būdu Lietuvos kultūros tarybos lėšomis finansuojami projektai pagal programą ,,Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“, daugiau informacijos www.ltkt.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10