Kita

Bendrieji virtualios kultūros paveldo erdvės plėtros principai:

  • išteklių ir pajėgumų konsolidavimas;
  • skaitmeninimo, skaitmeninio turinio sklaidos ir prieigos procesų koordinavimas bei bendradarbiavimas;
  • integralios prieigos prie Lietuvos skaitmeninio kultūros paveldo užtikrinimas vieno langelio principu;
  • orientacija į visuomenės poreikius;
  • skaitmeninio kultūros paveldo pakartotinas panaudojimas.

Europos Komisijos skaitmeninio kultūros paveldo ir Europeana ekspertų grupė (Expert Group on Digital Cultural Heritage and Europeana (DCHE)), patvirtinta 2017 m. Europos Komisijos sprendimu. Grupėje dalyvauja Atminties institucijų politikos grupės atstovai.

Iniciatyva #Kultūra namuose

Sprendžiant skaitmeninimo politikos formavimo, įgyvendinimo ir priežiūros klausimus eksperto ir konsultanto funkcijas atlieka Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo taryba.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-20