Mokestis ir atestato atsiėmimas

Atestatas išduodamas gavus dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio (40 eurų) valstybės rinkliava. Ji mokama po atestavimo komisijos posėdžio, kai yra priimtas kultūros ministro įsakymas dėl specialistų atestavimo (jei pretendentas yra atestuojamas ir jam suteikiamas atestatas). Detali informacija apie rinkliavos sumokėjimą yra išsiunčiama el. paštu kartu su kultūros ministro įsakymo kopija.

Įmoka mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, kodas bei kita aktuali informacija  pranešama el. paštu po atestacijos.

Atestatas  išduodamas neterminuotam laikui Pretendento prašyme nurodytu būdu:

1) atsiimant jį tiesiogiai Ministerijoje;

2) pašto korespondencijos siunta, siunčiant prašyme nurodytu adresu (registruotu laišku).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-22